Projekt „TERÉNNI PRACOVNÍCI“

Cieľom projektu je zvýšiť reálnu starostlivosť o vojnových veteránov aj po skončení služobného pomeru a poskytnúť im možnosť obrátiť sa v prípade potreby na terénneho pracovníka a súčasne umožniť vojnovým veteránom zapojiť sa do aktivít organizovaných MO SR a OS SR a zabrániť sociálnemu vylúčeniu vojnových veteránov zo spoločnosti. Projekt je zameraný na starostlivosť o vojnových veteránov vo vekovej kategórii nad 65 rokov a v súčasnosti sa realizuje prostredníctvom terénnych pracovníkov vo všetkých krajoch SR.

Predmetom činnosti terénneho pracovníka je predovšetkým:

  • nadviazanie a udržiavanie telefonického a osobného kontaktu s vojnovými veteránmi za účelom získania prehľadu o problémoch a potrebách vojnových veteránov
  • poskytovanie poradenskej činnosti v sociálnej, zdravotnej a spoločenskej oblasti
  • sprostredkovanie informácií o činnosti Ministerstva obrany SR a ozbrojených síl SR
  • sprevádzanie vojnových veteránov na spomienkové a pietne akty
  • organizácia rôznych stretnutí vojnových veteránov

KONTAKTY

Bratislavský krajMgr. et. Mgr. Katarína Maliková+421 905 352 467katarina.malikova@centrum.sk
Trnavský krajMgr. Milan Galgóci+421 903 966 183galgocimilan@gmail.com
Nitriansky krajIng. Juraj Mazúch+421 903 710 717mazuch.juraj@gmail.com
Trenčiansky krajIng. Ľubomír Brezovský+421 904 653 378brezovsky.lubko@gmail.com
Banskobystrický krajVlasta Gagová+421 903 513 040vlasta.gagova@gmail.com
Žilinský krajIng. Daniel Bavoľár+421 903 631 634bavolar@gmail.com
Žilinský krajMilan Magoč+421 902 366 652milanmagoc@gmail.com
Prešovský krajIng. Tomáš Szalai+421 918 695 254tomas.szalai67@gmail.com
Košický krajOndrej Varga+421 948 144 660ondrej.varga86@gmail.com