Snem UNVS

Snem občianskeho združenia UN-Veteran Slovakia, ktorý sa konal v jeho sídle – Šintavská 14, Sereď , otvoril jeho prezident pán Štefan Jangl. V úvode privítal hostí …..