Združenie združuje neaktívnych aj aktívnych vojakov, aj občianskych zamestnancov, ktorí slúžili v misii / operácii pod mandátom OSN, alebo boli významne nápomocní pri ich realizácii a ich rodinných príslušníkov.

Združenie veteránov je : dobrovoľnou, vlasteneckou, nepolitickou, nezávislou, záujmovou, spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou.

Najnovšie články