Misia OSN UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

Pozorovacie sily OSN na odpútanie vojsk na Golanských výšinách, od r.1998 – 2008

 

Misia UNDOF v súlade s dohodou medzi Sýrskou arabskou republikou a Izraelským štátom o odpútavaní vojsk zabezpečuje pozorovanie, hliadkovanie a kontrolu režimu v zóne separácie, ktorá bola vytvorená odpútaním vojenských síl bojujúcich strán.

Vojaci ozbrojených síl SR posôbili v misii od mája 1998. 94 príslušníkov OS SR plnilo úlohy v  priestore separácie medzi Izraelom a Sýriou, v rámci organizačného začlenenia do rakúskeho práporu AUSBATT. Slovenská 3. rota v zostave rakúskeho práporu plnila svoje úlohy zo siedmich stálych pozícií rozmiestnených v nadmorskej výške od 100 do 1 400 m, v priestore o rozlohe 58km2. Úlohou roty bolo vykonávať nepretržité pozorovanie na siedmich stanovištiach s dôrazom na vykonávanie pešieho a motorizovaného hliadkovania v určenom priestore zodpovednosti. Úlohy boli plnené vysielaním peších denných, motorových denných a nočných a špeciálnych nočných hliadok, čím sa zvyšila flexibilita a účinnosť plnenia úloh. 3. rota vyčleňovala hliadku rýchlej reakcie a skupiny rýchlej reakcie, ktoré boli využívané pri narušeniach a na ochranu síl a prostriedkov jednotiek OSN. Cieľom hliadkovania a pozorovania na pozíciách bolo zisťovať situáciu v určených priestoroch a prípadné narušenia medzinárodných zmlúv na vizuálnu vzdialenosť.

Techniku, ubytovacie priestory, stravovacie a iné zariadenia zabezpečilo OSN a rakúska strana. Na veliteľstve práporu pôsobili 3 príslušníci Armády SR.

V dňoch 5. – 12. júna 2008 bolo vykonané odovzdanie operačnej úlohy a priestoru zodpovednosti príslušníkom chorvátskej armády.