Pozorovateľské misie

Strážna misia UNGCI v Iraku, United Nations Guard Contingent in IRAQ 1991 – 2003

Strážna misia OSN UNGCI bola zriadená na základe memoranda o porozumení medzi OSN a vládou Iraku na ochranu pracovníkov humanitárnych organizácií a pre vytvorenie bezpečnosti Kurdov a Šiítov. V misii pôsobili príslušníci Armády SR a ozbrojených síl SR do februára roku 2003.

Pozorovateľská misia UNAVEM I, II, III, MONUA

United Nations Angola Verification Mission

I (1989-1991), II (1991-1995), III (1995-1997)

United Nations Mission of Observers in Angola (1997-1999)

V pozorovateľských misiách OSN na území Angoly UNAVEM I, II a III, na ktoré nadviazala misia MONUA, pôsobili od roku 1993 traja až piati príslušníci Armády SR. Misia bola ukončená v marci 1999. Vo všetkých pozorovateľských misiách v Angole pôsobilo celkovo 36 príslušníkov Armády SR, ktorí získali cenné skúsenosti z práce v medzinárodných štáboch počas spolupráce s humanitnými a inými medzinárodnými organizáciami a z programov odzbrojenia znepriatelených strán.

UNOMUR – United Nations Observer Mission Uganda – Rwanda v Ugande a Rwande, 1993 – 1994

Príslušníci Armády SR monitorovali zastavenie paľby medzi vládnymi silami a povstalcami v hraničnom pásme medzi Ugandou a Rwandou.

UNAMIR  – United Nations Assistance Mission for Rwanda v Rwande, 1993-1996

Po dohode medzi vládnymi jednotkami Rwandy a jednotkami tzv. národného frontu monitorovali príslušníci Armády SR zastavenie paľby. Keď sa podarilo zastaviť genocídu Tutsiov, podieľali sa na humanitárnej pomoci navrátilcom.

UNOMIL – United Nations Observer Mission in Liberia , v Libérii, 1993 – 1997

Desiati príslušníci Armády SR sa v rokoch 1993-1994 zúčastnili na misii UNOMIL. Slovenskí vojaci sa podieľali na vyšetrovaní porušovania humanitárneho práva a dohliadaní nad voľbami v Libérii. V krajine kontrolovali zachovávanie dohôd medzi znepriatelenými stranami a proces odzbrojovania.

UNAMSIL – United Nations Mission in Sierra Leone ,1999 – 2005

V misii pôsobili od roku 1999 dvaja príslušníci OS SR. Úlohou misie bola kontrola realizácie mierovej dohody medzi vládou Sierra Leone a Spoločným revolučným frontom (RUF), monitorovanie vojenskej a bezpečnostnej situácie v krajine, dodržiavania ľudských práv a procesu demilitarizácie a demobilizácie. Úloha odzbrojenia bola splnená. Naši pozorovatelia sa podľa svojho zaradenia zúčastňovali na zhromažďovaní informácií v teréne, ich spracovávaní a vyhodnocovaní, podieľali sa na komplexnom vyhodnocovaní vojenských hrozieb, zhromažďovaní údajov o ťažbe diamantov a obchode s nimi a na tvorbe výsledného dokumentu.

Počas roku 2005 odovzdávali príslušníci misie svoje kompetencie silovým rezortom a štátnej správe Sierra Leone. Misia si v roku 2005 ponechala len jednotky rýchleho zásahu s dislokáciou v oblasti hlavného mesta.

UNTSO ( Sýria) – 2 pozorovatelia

Misia UNTSO vykonáva pozorovateľskú činnosť na hraniciach Libanonu a Sýrie s Izraelom. Hlavnou úlohou misie naďalej zostáva vykonávať inšpekcie v dôležitých oblastiach podľa dohody z roku 1974. V misii pôsobí spolu 80 pozorovateľov z 19 krajín.

V misii UNTSO je jeden príslušník Ozbrojených síl SR vo funkcii vedúceho pozorovateľskej skupiny a dvaja dôstojníci Ozbrojených síl SR vo funkciách vojenských pozorovateľov. Slovenskí dôstojníci vykonávajú úlohy v pozorovaní dodržiavania obsahu dohody o prímerí medzi Sýriou a Izraelom na Golanských výšinách, v monitorovaní situácie na izraelsko-libanonskej hranici, patrolovaní a vykonávaní inšpekcií. Taktiež sa podieľajú na špeciálnom vyšetrovaní a na výcviku nových pozorovateľov. Sú zaradení do skupín pozorovateľov na pozorovacích stanovištiach.

Hlavnou úlohou je vykonávať inšpekcie v dôležitých oblastiach podľa Dohody o prímerí na Blízkom východe z roku 1974.

Pozorovateľská misia UNTSO

United Nations Truce Supervision Organization (1948- )

Na základe rozhodnutia NR SR z 1. júla 1998 pôsobia v mierovej misii UNTSO na Blízkom východe od augusta 1998 dvaja príslušníci Armády SR ako pozorovatelia OSN. Boli zaradení do tímu v Damašku (Sýria) a od marca 1999 pôsobia v Libanone. Ich úlohou je vykonávať inšpekcie podľa dohody z roku 1974 o prímerí na Blízkom východe.

http://www.un.org/Depts/DPKO/