Korešpondenčná adresa o.z. UN – Veteran Slovakia:

P.O.Box 35, 926 01 Sereď

e-mail prezident združenia:

janglstefan@gmail.com
mobil: 0905 412 559

e-mail oz UNVETERAN SLOVAKIA org. centrum:

ozunvs@gmail.com

IČO: 42289408

 

Ďakujeme aj za vašu finančnú podporu!

číslo účtu 1170702018, kód banky 1111

IBAN: SK2811110000001170702018