2017

Detský tábor Ľubietová

Už po piaty rok po sebe Občianske združenie UN Veteran Slovakia so sídlom v Seredi spoluorganizovalo s občianskym združením LIBETHA v Ľubietovej pri Banskej Bystrici  detský letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín. Tradične jeden deň (6. júl 2017) tohto týždňového tábora je venovaný „vojakom“. Cieľom je hravou a súťaživou formou propagovať a podporiť poznanie o Ministerstve obrany SR a ozbrojených silách Slovenskej republiky a výchova ku vlastenectvu. 

Tento rok sme na základe zmluvy o spolupráci  s MO SR zabezpečili okrem spomínaného „vojenského dňa“ aj exkurziu na leteckej základni na Sliači (4. Júl 2017) a v spolupráci s MUDr. Petrom Kyselom (bývalým vojenským lekárom) z FALCK záchranná a.s. ukážku a nácviky prvej pomoci (3. júla 2017). „Vojenský deň“ začal budíčkom a rozcvičkou, ktorú vykonali za zvukov sirén príslušníci Vojenskej polície MO SR z útvaru Vlkanová-Hronsek. V priebehu dňa zorganizovali aj ukážku kynologických činností, ukážku zadržania a zneškodnenia unikajúceho páchateľa, vozidla Aligátor a výzbroje Vojenskej polície MO SR.  Vojaci z posádky Sereď pripravili ukážky potápačskej techniky a odmínovacích ručných prostriedkov. Pracovníčky regrutačných skupín OS SR z Banskej Bystrice a Žiliny na ich pracovisku zabezpečovali súťaže na detskej prekážkovej dráhe, maľovanie na tvár, kreslenie a rozdávali deťom rôzne náučno-propagačné materiály. Členovia UN VETERAN SLOVAKIA pripravili pre zorganizovali súťaže  so šípkami, streľbu so vzduchoviek  a súťaž o najlepšie uprataný stan. Na záver dňa boli najlepší odmenení diplomami a sladkosťami.


Všetky deti sme dekorovali vojenskými odznakmi.   V letnom tábore bolo v tomto roku 78 detí, ktoré si tento deň, ale aj exkurziu na Sliači „užili“ a požiadali nás, aby sa vojenský deň  zahrnul do programu budúcoročného tábora. Pri tejto príležitosti by sme sa radi za pomoc a podporu poďakovali, veliteľovi pozemných síl OS SR genmjr. Jochovi za účasť príslušníkov žen. práporu zo Serede, Veliteľovi vojenskej polície plukovníkovi Migátovi za účasť príslušníkov odboru výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek, veliteľovi taktického krídla generálmajora Otta Smika zo Sliača plukovníkovi Lisému za zabezpečenie ukážok na letisku a Združeniu žien v Armáde SR v spolupráci s riaditeľom personálneho úradu OS SR plukovníkovi Sálašim za účasť príslušníkov
regrutačných skupín z Banskej Bystrice a Žiliny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *