2024

Pietna spomienka na štyroch popravených slovenských generálov

Pietna spomienka – Klub generálov SR

                                 (5. marec 2024)

  Jedným z najvýznamnejších podujatí Klubu generálov Slovenskej republiky je pietna spomienka na popravených slovenských generálov, ktorí najvyššiu obeť priniesli v čase 2. svetovej vojny, po potlačení Slovenského národného povstania. Klub generálov si ich pamiatku pripomína už od roku 2015 a tentoraz sa pietna spomienka uskutočnila 5. marca pri Pamätníku zmierenia v areáli Ministerstva obrany SR. Položením vencov a kytíc si významných účastníkov protifašistického odboja generálov Rudolfa Viesta, Jána Goliana, Štefana Jurecha a Augustína Malára uctili predstavitelia ministerstva obrany, štátny tajomník Martin Vojtašovič, zástupcovia velenia ozbrojených síl na čele so zástupcom náčelníka Generálneho štábu genpor. Ľubomírom Svobodom, generáli z Klubu generálov SR i zástupcovia občianskych združení – AVOZ.  o. z. UN VETERAN SLOVAKIA zastupovali prezident plk. Štefan Jangl, viceprezident pplk. Jaroslav Valko a pplk. Bernard Roštecký. Prítomným sa prihovoril predseda Klubu generálov, bývalý náčelník Generálneho štábu, generálporučík Peter Vojtek, ktorý okrem iného v príhovore zdôraznil, že popravení generáli priniesli najvyššiu obeť za svoje presvedčenie, za odbojovú činnosť proti nacistickému Nemecku v boji za slobodu a preto si zaslúžia náš rešpekt i našu úctu. S duchovným slovom oslovili zhromaždenie predstavitelia Ordinariátu OS a OZ SR s generálnym vikárom Mons. Jozefom Michalovom. Dôstojnú spomienku ukončila trúbková melódia večierky.

  Po skončení oficiálneho programu podpísali predstavitelia občianskych zdužení AVOZ novelizované Memorandum.