Trnavský samosprávny kraj

 • Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20 Trnava

zaregistrovanie a vydanie členského preukazu za 1€

platí od 7.6.2016

 

 • Záhorská knižnica v Senici, Vajanského 28, 905 01 Senica

zaregistrovanie a vydanie členského preukazu za 1€

platí od 7.6.2016

 

 • Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta

zaregistrovanie a vydanie členského preukazu za 1€

platí od 7.6.2016

 

 • Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede, Korzo Bélu Bartóka 1, 929 01 Dunajská Streda

zaregistrovanie a vydanie členského preukazu za 1€

platí od 7.6.2016

 

 • Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 8, 924 01 Galanta

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Balneologické múzeum v Piešťanoch, Beethovenova 5, 921 01 Piešťany; Štefánikova 1, 921 01 Piešťany; Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 Piešťany

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 3, 905 01 Senica

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

 • Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec

50% zľava zo vstupného

platí od 7.6.2016

 

Zoznam je zverejnený aj na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky  http://www.mosr.sk/zlavnene-vstupy/.