Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici Skuteckého 14, Banská Bystrica
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Divadlo Štúdio tanca Komenského 12, Banská Bystrica
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Múzeum SNP Kapitulská 23, Banská Bystrica
Bezplatný vstup do expozícií:
– stála expozícia Múzea SNP
– skanzen ťažkej bojovej techniky
– Národná kultúrna pamiatka Kalište
– Kultúrna pamiatka Nemecká
– lietadlo Li-2
Platí od: 01.07.2016

Stredoslovenská galéria Dolná 8, Banská Bystrica
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici SNP 3755/4A, Banská Bystrica
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Stredoslovenské osvetové stredisko Dolná 35, Banská Bystrica
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Verejná knižnica M. Kováča Jilemnického 48, Banská Bystrica
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Horehronské múzeum v Brezne Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47, Brezno
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Knižnica J. Kollára Štefánikovo námestie 33/40, Kremnica
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Novohradská knižnica J. Kármána 2, Lučenec
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Kubínyiho námestie 3, Lučenec
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Novohradské osvetové stredisko J. Kármána 2, Lučenec
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Pohronské múzeum v Novej Bani Bernolákova 2, Nová Baňa
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote Námestie M. Tompu 5, Rimavská Sobota
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Gemersko-malohontské osvetové stredisko Jesenského 5, Rimavská Sobota
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Knižnica M. Hrebendu Hlavné námestie 8, Rimavská Sobota
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Námestie A. H. Škultétyho 5, Veľký Krtíš
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Námestie A. H. Škultétyho 5, Veľký Krtíš
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene Divadelná 3, Zvolen
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Krajská knižnica Ľ. Štúra Štúrova 5, Zvolen
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Podpolianske osvetové stredisko Bystrický rad 1, Zvolen
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom Duklianskych hrdinov 21, Žiar nad Hronom
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016

Pohronské osvetové stredisko Duklianskych hrdinov 21, Žiar nad Hronom
Informácie o výške zľavy sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: 01.09.2016