2024

  21. výročie Ordinariátu OS a OZ SR      

Vo štvrtok 29. februára sa v katedrále sv. Šebastiána konala slávnostná sv. omša, na ktorej sme si pripomenuli 21. výročie od vzniku Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Hlavným celebrantom sv. omše bol ordinár biskup Mons. František Rábek a čestným hosťom bol apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. Generálny vikár Ordinariátu Mons. Jozef Michalov privítal v chráme predstaviteľov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a taktiež i delegáciu o.z. UN VETERAN SLOVAKIA na čele s jej prezidentom plk. Štefanom Janglom a viceprezidentom plk. Miroslavom Klimekom, členmi UNVS   Marie Rošteckou a pplk. Bernardom Rošteckým. Mimoriadne dôstojnú atmosféru sv. omše zvýraznila prítomnosť všetkých duchovných Ordinariátu i Čestnej stráže ozbrojených síl so štátnou zástavou Slovenskej republiky. Sv. omšu celebroval Mons. Rábek, ktorý vo svojej kázni pripomenul výročie a na príklade života i obete patróna sv. Šebastiána poukázal na službu súčasných príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Na záver sa prítomným prihovoril apoštolský nuncius Mons. Girasoli. Vyzdvihol úspešnú cestu i pastoračnú činnosť Ordinariátu a osobitne prínos ordinára Mons. Rábeka. V príhovore vyjadril želanie a možno i presvedčenie a osobné želanie, že bude vo svojej misii, pokiaľ mu to sily dovolia, pokračovať i naďalej. Po skončení sv. omše sa prítomní poklonili pri pamätníku pred katedrálou obetiam, ktorí položili svoj život v službe ľuďom a svojej vlasti. Na záver slávnosti si účastníci odniesli domov darček v podobe Ročenky Ordinariátu 2023, ktorá má vysokú dokumentačnú hodnotu a jej state sú inšpiratívnym príkladom toho, ako sa má v praktickom živote realizovať pastoračná služba v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.