2024

Pietny akt v Seredi-18.výročie tragického leteckého nešťastia

V Seredi sa v pondelok 22. januára na miestnom cintoríne uskutočnil pietny akt uctenia si obetí tragickej havárie vojenského dopravného lietadla AN 24, pri ktorej zahynulo 42 vojakov vracajúcich sa z misie KFOR.  Žiaľ osud tomu chcel, že rodnú vlasť už neuvideli. Medzi obeťami bol aj náš spolubojovník, vojnový veterán, účastník mierových misií UNPROFOR a KFOR plukovník Ing. Štefan Ivan. Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, ktoré združuje vojakov mierových misií OSN, organizuje pietny akt od svojho vzniku v roku 2012 na mieste posledného odpočinku Štefana. Aj tentoraz si pamiatku čestného člena nášho združenia prišli uctiť najbližší rodinný príslušníci a priatelia a kolegovia, s ktorými plukovník Ivan prechádzal vojenskou službou. Štefana sme poznali ako svedomitého a obetavého vojaka, či už zo ženijných jednotiek, kde slúžil,  z jeho pôsobenia v mierových misiách OSN, aj ako veliteľa nitrianskej výcvikovej základne mierových síl, či ako zástupcu veliteľa operácií na Generálnom štábe ozbrojených síl. Práve z jeho iniciatívy a jeho zásluhou bol v nitrianskej základni vybudovaný pamätník našim vojakom, ktorí priniesli najvyššiu obeť v službe mieru. Dnes je aj jeho meno na pamätníku vo vojenskom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši.   

   Pietna spomienková udalosť v Seredi mala dôstojnú atmosféru. Po hymne Slovenskej republiky sa prítomným prihovoril prezident UN VETERAN SLOVAKIA plukovník Štefan Jangl, ktorý so Štefanom Ivanom zdielal vojenskú službu v útvaroch seredskej brigády i v mierových misiách, pripomenul osobnosť, službu plukovníka Ivana i jeho zásluhy na budovaní jednotiek krízového manažmentu v rámci ozbrojených síl. Duchovné slovo na cintoríne predniesol Ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov otec biskup mons. František Rábek, ktorý sa piety zúčastňuje už jubilejný desiaty rok.  Vencami a kvetmi si pamiatku obetí tragickej havárie  na cintoríne v Seredi uctili zástupcovia Asociácie vojenských občianskych združení, Klub generálov Slovenskej republiky na čele s bývalým náčelníkom Generálneho štábu generálom Petrom Vojtekom, Zväz vojakov Slovenskej republiky, primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel, za ministerstvo obrany riaditeľka Odboru sociálnej politiky Ľubica Fúsková, vedúci oddelenia vojnových veteránov Richard Zimányi a ďalší hostia. Poďakovanie za organizáciu a zabezpečenie obradu patrí príslušníkom ženijného pluku Sereď a jeho veliteľovi plukovníkovi Jozefovi Kaslovi.

  Pietna spomienka pokračovala omšou v seredskom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval biskup František Rábek a pridanú duchovnú hodnotu piety znamenalo i vyznanie viery a prísaha vernosti na základe kanonického práva nového pána kaplána ženijného pluku poručíka Mareka Olčáka.  

 O pietnom spomienkovom podujatí, ktoré sa v pondelok 22. januára konalo na cintoríne v Seredi, kde sme vzdali úctu a poklonili sa pamiatke obetí havárie vojenského lietadla AN 24 a nášmu priateľovi a kolegovi plukovníkovi Štefanovi Ivanovi, informoval aj Slovenský rozhlas v relácii Plná poľná. Relácia bola odvysielaná v piatok 26. januára o 21. 05 hod. na stanici Rádio Regina. S jej autorom a moderátorom Miroslavom Minárom sa môžete počuť každý týždeň o takomto čase a dozviete sa aktuálne informácie o činnosti a práci príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďakujeme Mirovi, že v Plnej poľnej venuje priestor aj vojnovým veteránom a ich aktivitám na podporu ozbrojených síl.  Relácie Plná poľná si v plnom znení môžete vypočuť v archíve Slovenského rozhlasu. Príspevok o pietnom akte vám ponúkame v plnom znení: