7. medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB

Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov SEĽUZ MO SR oznamuje, že vojnoví veteráni, ktorí sa preukážu preukazom, majú bezplatný vstup na 7. medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý sa koná v dňoch 15. – 16. 5.2018 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Viac informácií nájdete na http://www.incheba.sk/vystavy/ideb-12212.html?page_id=12212

NOVÉ ZĽAVY

Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Sekcie ľudských zdrojov MO SR prerokovalo so samosprávnymi krajmi možnosť poskytovania voľných alebo zľavnených vstupeniek pre vojnových veteránov do kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Zoznam všetkých je zverejnený  na webovej stránke Ministerstva obrany Slovenskej republiky  http://www.mosr.sk   /zlavnene-vstupy/.

Poskytovanie voľných alebo zľavnených vstupeniek pre vojnových veteránov do kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Prvé voľné a zľavnené vstupenky po preukázaní sa  preukazom vojnového veteránaposkytujú  samosprávne kraje v podmenu..

Touto cestou vyjadrujú úctu a obdiv ľuďom, ktorí svojimi činmi prispeli k udržaniu slobody a demokracie v našej vlasti i v zahraničí.

Vojenské historické múzeum:

Bezplatný vstup

  • múzejné oddelenie Piešťany, Žilinská cesta 6545, 921 01 Piešťany

 

Vojenské historické múzeum:

Bezplatný vstup

  • múzejné oddelenie Svidník, Bardejovská 14, 089 01 Svidník

 

Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Bezplatný vstup do expozícií od 1. júla 2016:

  • stála expozícia Múzea SNP
  • skanzen ťažkej bojovej techniky
  • Národná kultúrna pamiatka Kalište
  • Kultúrna pamiatka Nemecká
  • lietadlo Li-2