Košický samosprávny kraj

Kultúrne centrum Abova Bidovce 206, Bidovce
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Spišské osvetové stredisko Hlavná 27, Gelnica
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Bábkové divadlo Tajovského 4, Košice
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Divadlo Romathan Štefánikova 4, Košice
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Divadlo Thália Timonova 3, Košice
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Verejná knižnica Jána Bocatia Hlavná 48, Košice
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Východoslovenská galéria Hlavná 27, Košice
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Východoslovenské múzeum Hviezdoslavova 3, Košice
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Boľská 41, Kráľovský Chlmec
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Hvezdáreň Medzev Štóska 174, Medzev
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Hvezdáreň Michalovce Hrádok 1, Michalovce
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefánikova 20, Michalovce
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Zemplínske múzeum Kostolné nám. 1, Michalovce
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Zemplínske osvetové stredisko Gorkého 1, Michalovce
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria Hlavná 52, Moldava nad Bodvou
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Banícke múzeum Šafárikova 31, Rožňava
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Gemerská knižnica P. Dobšinského Lipová 3, Rožňava
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Gemerské osvetové stredisko Betliarska 8, Rožňava
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Zemplínske osvetové stredisko Štefánikova 23, Sobrance
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Galéria umelcov Spiša Zimná 46, Spišská Nová Ves
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Múzeum Spiša Letná 50, Spišská Nová Ves
Letohrádok Dardanely, kaštieľ Markušovce, Národopisné múzeum Smižany. Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Spišská knižnica Letná 28, Spišská Nová Ves
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Spišské divadlo Radničné nám. 4, Spišská Nová Ves
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Spišské osvetové stredisko Zimná 47, Spišská Nová Ves
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína M. R. Štefánika 257/65, Trebišov
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od:

Zemplínska knižnica M. R. Štefánika 53, Trebišov
Voľné / zľavnené vstupenky. Informácie o výške zľavy a platnosť sú k dispozícii priamo v uvedenom kultúrnom zariadení. Platí od: