20. výročie vyslania prvej slovenskej jednotky pod velenim OSN

1.5.1993 bol vyslaný žpr MS OSN do Juhoslávie.
Odvtedy sa účasť v operáciách na udržanie mieru stala aj u nás súčasťou vojenských tradícií.
Rovnako ako vojaci a vojačky, aj naši policajti, colníci a civilní experti preukazujú odvahu a vysokú úroveň profesionality, šíria dobré meno SR a demokratické tradície nášho národa. Tam poznali hrôzy vojny v jej rôznych podobách. Služba v operáciách na udržanie mieru bola tak prestížna, že MS OSN získali Nobelovu cenu mieru a Valné zhromaždenie OSN v roku 2002 ustanovilo 29. máj za Medzinárodný deň príslušníkov MS OSN

Pomník  k 20. výročiu odchodu prvej jednotky armády slovenskej republiky do zahraničnej misie na podporu mieru vo svete.

( Pozn. Text na navrhu pomniku je iba ilustrativny ….. )

Návrh pomníku

navrh

Lokalizácia pomníku

pomnik