Trenčiansky samosprávny kraj

 • Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie č. 46, 912 50 Trenčín

zľava na vstupnom na Trenčianskom hrade vo výške 0,50 € až 1,-€ zo základného vstupného v závislosti na vybranom okruhu

platí od 1.6.2016

 

 • Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

bezplatný vstup na prehliadku stálej expozície, aktuálnych výstav a iných programov múzea

platí od 1.6.2016

 

 • Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52,

017 01 Považská Bystrica

bezplatný vstup do múzea a na podujatia múzea

platí od 1.5.2016

 

 • Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého č. 27, 911 01 Trenčín

bezplatný vstup na všetky výstavy

platí od 9.5.2016

 

 • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

bezplatná registrácia a odpustenie jednorazového poplatku

platí od 1.6.2016

 

 • Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

zľavnené vstupné vo výške vstupného pre dôchodcov, v súčasnosti je zľavnené vstupné vo výške 3,-€

platí od 1.6.2016

 

 • Považská knižnica v Považskej Bystrici, Ulica Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica

bezplatné zápisné na celý rok

platí od 1.5.2016

 

 • Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 958 04 Partizánske

zľava 50% zo vstupného na večerné pozorovania, v súčasnosti je zľavnené vstupné vo výške 1,-€

platí od 1.6.2016

 

 • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Podujatia, ktoré organizuje Trenčianske osvetové stredisko, sú bez vstupného.

platí trvale

 

 • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza

bezplatný vstup na všetky podujatia a do galérie Regionálneho kultúrneho centra

platí od 1.5.2016

 

 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Ulica slovenských partizánov 1132/52,

017 01 Považská Bystrica

bezplatný vstup na podujatia

 

 • Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava

bezplatný vstup na podujatia