Jókaiho divadlo v Komárne Petöfiho 1, Komárno
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne Eötvösa 35, Komárno
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Podunajské múzeum v Komárne Palatínova 13, Komárno
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Petöfiho 2, Komárno
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach ulica. F. Hečku 25, Levice
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Tekovská hvezdáreň v Leviciach Sokolovská 21, Levice
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Tekovská knižnica v Leviciach ulica. A. Sládkoviča 2, Levice
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Tekovské múzeum v Leviciach Sv. Michala 40, Levice
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Divadlo Andreja Bagara v Nitre Svätoplukovo námestie 4, Nitra
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre Samova 1, Nitra
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Krajské osvetové stredisko v Nitre Fatranská 3, Nitra
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Nitrianska galéria Župné námestie 3, Nitra
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Ponitrianske múzeum v Nitre Štefánikova trieda 1, Nitra
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre ulica 7. pešieho pluku 1, Nitra
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Björnsonova 1, Nové Zámky
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch Turecká 36, Nové Zámky
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch Pribinova 5, Nové Zámky
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch SNP 32, Nové Zámky
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Tribečská knižnica v Topoľčanoch Čsl. armády 28, Topoľčany
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Tribečské múzeum v Topoľčanoch Krušovská 291, Topoľčany
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch Stummerova 385/16, Topoľčany
Informácie o výške a platnosti zľavy sú k dispozícii priamo v kultúrnom zariadení. Platí od: 01.10.2016