2% z dane

Občianske združenie UN Veteran Slovakia tak, ako po iné roky, vyzýva všetkých svojich členov, ktorí v roku 2023 boli v pracovnom pomere, poprípade pracujú alebo pracovali,aj ich rodinní príslušníci – manželky, dcéry, synovia, zaťovia, nevesty, vnuci, známi, ale aj firmy, v ktorých tieto osoby pracujú, aby do 31. marca 2023, poukázali nášmu občianskemu združeniu UN VETERAN SLOVAKIA, po vykonanom ročnom zúčtovaní, 2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2023.

Naše občianske združenie UN Veteran Slovakia je registrované na možnosť prijatia 2 % resp. 3% podielu zaplatenej dane z príjmov v Notárskom centrálnom registri oprávnených právnických osôb.

Zamestnané osoby, príp. samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), môžu tak urobiť vo „Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ alebo v „Daňovom priznaní“, ktoré podávajú na príslušnom daňovom úrade.

Tlačivo vydá príslušný Daňový úrad,môžte si ho vytlačiť aj tu.
Tlačivo je editovateľné, treba k nemu priložiť potvrdenie zamestnávateľa o zdaniteľných príjmoch v roku 2023 a odoslať ich na daňový úrad podľa miestnej príslušnosti (podľa miesta trvalého pobytu).

Veríme, že v roku 2024 príde na podporu nášho občianskeho združenia dostatočne veľká suma finančných prostriedkov a dokážeme udržať aktivity tak, ako po uplynulé roky.

Aby naše občianske združenie UN Veteran Slovakia mohlo 2 % (3%) zo zaplatenej dane z príjmov dostať, sú dôležité údaje o prijímateľovi:

IČO: 42289408
právna forma: občianske združenie
názov: UN VETERAN SLOVAKIA
sídlo: Kasárenská ulica 1005/54, 926 01, Sereď

Do 15.februára 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmu, začiarknuť políčko na vystavenie potvrdenia.

Ďakujeme, že podporujete našu činnosť.

S pozdravom a úctou

Riadiaci výbor UN VETERAN SLOVAKIA