2% z dane

Občianske združenie UN Veteran Slovakia tak, ako po iné roky, vyzýva všetkých svojich členov, ktorí v roku 2019 boli v pracovnom pomere, (aj ich rodinní príslušníci –  manželky, dcéry, synovia, zaťovia, nevesty, vnuci,  známi, ale aj firmy, v ktorých tieto osoby pracujú) aby do 31. marca 2020, poukázali nášmu občianskemu združeniu UN VETERAN SLOVAKIA, po vykonanom ročnom zúčtovaní, 2 % (3%) zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2019.

         Naše občianske združenie UN Veteran Slovakia je registrované na možnosť prijatia 2 % resp. 3% podielu zaplatenej dane z príjmov v Notárskom centrálnom registri oprávnených právnických osôb.

         Tlačivo vydá príslušný Daňový úrad, prípadne je ho možné vytlačiť stiahnuť  z linku >>> VYHLASENIE.pdf  alebo z webovej stránky  www.financnasprava.sk.

 Veríme, že v roku 2020 príde na podporu nášho občianskeho združenia dostatočne veľká suma finančných prostriedkov a dokážeme udržať aktivity tak, ako po uplynulé roky.

         Aby naše občianske združenie UN Veteran Slovakia mohlo 2 % (3%) zo zaplatenej dane z príjmov dostať, sú dôležité údaje o prijímateľovi :

IČO:                          42289408

právna forma:          občianske združenie

názov:                      UN VETERAN SLOVAKIA

sídlo:                        Kasárenská ulica 1005/54, 

                                  926 01 Sereď

Ďakujeme.

Riadiaci výbor UN VETERAN SLOVAKIA