Ocenenia a medaile udeľované UN VETERAN SLOVAKIA

Pamätná plaketa

 

PAMÄTNÁ PLAKETA  môže byť udelená členom UNVS, ktorí  aktívne pracovali a plnili  činnosti v zmysle stanov UNVS § 2 občianskeho združenia a môže sa udeliť aj fyzickým a právnickým osobám, cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám alebo členom zahraničných partnerských veteránskych  organizácií ktoré sa zaslúžili o udržanie, budovanie a podporu mieru, rozvoj veteránskeho hnutia, humanizmu a vlastenectva

Rad za zásluhy a budovanie mieru

 

Rad je výberové vyznamenanie a udeľuje sa príslušníkom UN VETERAN SLOVAKIA za obetavosť a rozhodné činy pri budovaní mieru alebo ako ocenenie za dlhoročnú príkladnú službu. Rad sa udeľuje aj nečlenom, fyzickým a právnickým osobám a členom zahraničných partnerských veteránskych organizácií, ktoré sa zaslúžili o udržanie, budovanie a podporu mieru , rozvoj veteránskeho hnutia, humanizmu a vlastenectva.

Rad (Medaila) má dva stupne.

I.strieborný stupeň

II. zlatý stupeň

 

Rad Bielej holubice

 

 

Biela holubica. Tento symbol nám pripomína deň venovaný mieru a mierovému spolunažívaniu

Vyznamenanie Rad Bielej holubice

Biela holubica sa často považuje za symbol duchovnej čistoty, lásky a pokoja v mnohých náboženstvách a kultúrach. V kresťanstve, biela holubica sa najčastejšie spája s Duchom Svätým a znázorňuje jeho prítomnosť a účasť     v životoch kresťanov. V iných kultúrach a náboženstvách, biela holubica sa často považuje za symbol pokoja a harmónie, a jej zobrazenie sa používa na vyjadrenie túžby po mieri a harmonických vzťahoch medzi ľuďmi a medzi národmi.

Vyznamenanie Rad Bielej holubice je vyznamenaním, ktoré UN Veteran Slovakia udeľuje za mimoriadne zásluhy v oblasti mierových aktivít. Je to vyznamenanie, ktoré sa udeľuje ako uznanie pre osoby, ktoré sa zúčastnili mierových operácií, alebo sa  pričinili o mierové riešenie konfliktov a prospech ľudských práv.

Tento rad vyznamenáva jednotlivcov aj organizácie, ktoré sa významne angažujú v mierových aktivitách a ktoré prispeli k zlepšeniu stavu mieru a stability v rôznych častiach sveta. Spravidla sa vyznamenanie Rad Bielej holubice udeľuje tým, ktorí zohrali významnú úlohu v mierovom procese, napríklad prostredníctvom rokovaní, diplomacie, humanitárnej pomoci, v rámci mierových operácií, alebo obnovy po konfliktoch.

Toto vyznamenanie nie je spojené s konkrétnym štátom, ale udeľuje sa aj     na medzinárodnej úrovni organizáciám, ktoré sa zameriavajú na podporu mieru. UN Veteran Slovakia  konštatuje, že vyznamenanie Rad Bielej holubice je významným uznaním pre tých, ktorí sa pričinili o mier a stabilitu vo svete a zasväcujú svoj život mierovým aktivitám.

 

Pamätný odznak

Pamätný odznak vydaný občianskym združením UN Veteran Slovakia pri príležitosti 30.výročia odchodu žpr MS OSN do 1.mierovej misie UNPROFOR.Môže sa udeliť spravidla účastníkom misie UNPROFOR a UNTAES.

Štatút_o_udeľovaní_vyznamenaní_UN_VETERAN_SLOVAKIA_2023_ final-10-11-2023