PLÁN ČINNOSTI UN-VETERAN SLOVAKIA NA ROK 2013

1. Snem oz UNVS

19.januára 2013 v sídle oz UNVS v Seredi, organizuje a riadi riadiaci výbor

2. Oslavy 20.výročia odchodu žpr MS OSN na Balkán, termín 4.alebo 11.mája 2013,miesto kasárne Sereď

3. Odhalenie pamätníka príslušníkom mierových misií, termín 4.alebo 11.mája 2013,miesto mesto Sereď, pri autobusovej stanici

4. Deň detí s Ozbrojenými silami SR, prezentácia a výstava fotografií z práce príslušníkov mierových síl OSN, termín 1.jún 2013,miesto bude spresnené

5. 1.ročník streleckého memoriálu na počesť padlých v mierových misiách/alebo na počesť Medzinárodného dňa príslušníkov mierových misií OSN, termín 8.alebo 15.júna 2013,miesto strelnica Tomašíkovo, v spolupráci s PZ SR, účasť asi 20 trojčlenných družstiev

6. 1.ročník medzinárodného turnaja v malom futbale ,,Memoriál plk. Štefana Ivana,, termín  v mesiaci júl alebo september 2013,miesto obec Tomašíkovo, futbalový areál, účasť min tri futbalové družstvá, dr. UNVS, dr. Zväzu vojakov klub Sereď, dr UN Veteran Maďarsko

7. Vzdanie vďaky obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu, termín plnenia priebežne  počas roku, účasť  na akciách spoločenského a historického významu, kladenia vencov pri výročí SNP a iné, Bradlo, Sereď, Trnava, Nitra, Banská Bystrica

8. Prezentácia Ozbrojených síl SR a mierových misií OSN, termín plnenia priebežne počas roka, miesto konania – prednášková činnosť na základných a stredných školách.