2019

Na staroslávnom Bradle- Pripomenuli sme si odkaz M. R. Štefánika

Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA sa 4. mája zúčastnilo a programovo i podieľalo na pietnej spomienkovej slávnosti na staroslávnom Bradle. Spolu s tisíckami Slovákov sme si pripomenuli pamiatku jednej z najväčších osobností slovenských dejín, generála Milana Rastislava Štefánika. Delegáciu UNVS viedol jeho prezident – plk. v.v. Štefan Jangl v sprievode s plk. v.v. Miroslavom Klimekom, pplk.v.v. Jaroslavom Valkom, pplk. v.v. Ondrejom Urbanom, mjr. v.v. Ingrid Karáskovou a pplk. v.v. Bernardom Rošteckým. Naše pozvanie na pietne slávnostné podujatie prijali kolegovia a priatelia z partnerskej organizácie vojnových veteránov mierových síl OSN z Rakúskej republiky (Vereinigung Österreichischer Peacekeeper). Do Brezovej pod Bradlom pricestovala z Rakúska delegácia na čele s prezidentom – armádnym generálom v.v. Guntherom Greindlom. Spolu s ním k nám pricestovali pplk. Johann Zimmermann a práp. Alois Heindl. Spolupráca slovenskej a rakúskej organizácie vojnových veteránov mierových síl trvá už takmer desaťročie a kontakty sú stále intenzívnejšie. Na spoločných stretnutiach sa utužujú nielen priateľské vzťahy, ale vznikajú aj mnohé spoločné projekty spolupráce, ktoré podporujú mierové úsilie medzinárodného spoločenstva. Ako výraz ocenenia týchto mierových aktivít a dobrých vzťahov oboch organizácií, snem UN VETERAN SLOVAKIA schválil návrh na udelenie vysokého vojenského vyznamenania generálovi Guntherovi Greindlovi. Toto vyznamenanie malo zároveň oceniť prínos generála Greindla pri budovaní legendárneho Slovenského ženijného práporu v rokoch 1993 až 1994 v mierovej misii OSN UNPRPOFOR v bývalej Juhoslávii. Práve jeho zásluhou, z pozície vojenského pridelenca pri OSN, sa podarilo navýšiť početný stav práporu na 608 príslušníkov. Znamenalo to zvýšenie operačnej schopnosti práporu pri plnení odborných úloh v rozsiahlom priestore pôsobenia.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generálporučík Daniel Zmeko na slávnostnom nástupe vojenských útvarov v Brezovej pod Bradlom, za účasti vojnových veteránov II. svetovej vojny z Česka i Slovenska, vyznamenal armádneho generála Gunthera Greindla Zlatým krížom náčelníka GŠ OSSR prvého stupňa. Náčelník generálneho štábu Daniel Zmeko generálovi Greindlovi úprimne zablahoželal a vysoko ocenil jeho prínos k spolupráci ozbrojených síl Slovenskej a Rakúskej republiky.

Delegácia vojnových veteránov Rakúskej republiky spoločne s delegáciou UN VETERAN SLOVAKIA, v oficiálnej časti programu pri mohyle na Bradle, vzdali položením vencov poctu generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Jeho dielo pri formovaní novej mierovej Európy nebude zabudnuté aj vďaka vojnovým veteránom oboch krajín.

Záver stretnutia veteránov Rakúska a Slovenska sa konal v krásnom rekreačnom zariadení Diana v Piešťanoch, pri prerokovaní pracovných záležitostí. V nasledujúcich mesiacoch spoločne realizujeme konferenciu zameranú na problémy ochrany kultúrnych pamiatok vo vojnových konfliktoch a uskutočníme stretnutie vojnových veteránov z krajín stredoeurópskeho priestoru. Výstupy z oboch podujatí by mali prispieť k riešeniu vojnových konfliktov vo svete nielen v teoretickej rovine , ale aj v praktickej realizácii. Obe organizácie, rakúska i slovenská, majú s ich uplatňovaním dostatok skúseností, o ktoré sa môžu podeliť s ďalšími partnermi vo svete.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *