Spolupracujúce organizácie s UN-Veteran Slovakia

Ministerstvo obrany SR

Mesto Partizánske

Mesto Sereď

Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska

Association of Austrian Peacekeepers

OZ-7,Združenia spolupracujúce s MO SR

Združenie žien v armáde

Zväz vojakov SR

Spoločnosť M.R.Štefánika

Oblastný výbor SZPB Trnava

Obec Ľubietová

Občianske združenie Libetha

Zoznam dohôd

1.Memorandum o partnerstve a spolupráci s mestom Partizánske,13.9.2013

2.Dohoda o vzájomnej spolupráci s MO SR,26.11.2013

3.Partnership certificate between UN-Veteran Slovakia  and Association of Austrian peacekeepers,29.5.2015

4.Dohoda o spolupráci s Oblastným výborom SZPB Trnava,2015

5.Dohoda o vzájomnej spolupráci s MO SR,19.12.2018

6.Zmluva o súčinnosti so Združením klubov vojenskej histórie Slovenska,2020

7.Spoločné vyhlásenie organizácií spolupracujúcich/OZ-7/ s MO SR,12/2020