Misia UNMEE, 2000 – 2004

Misia UNMEE Eritrea/Etiópia, United Nations Missions in Ethipia and Eritrea (2000 – 2004)

Mierová misia OSN v Eritrei a Etiópii – UNMEE bola uskutočnená na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN č. 1312 z roku 2000 a jej cieľom bolo podporiť mierový proces a normalizáciu vzťahov oboch krajín po predchádzajúcej vojne. Do misie v ktorej pôsobilo štyri tisíc vojakov zo 45 krajín sveta sa slovenskí vojaci zaradili v roku 2000, jednotku tvorilo 196 ženistov – špecialistov a vyše sto kusov rôznej techniky. Hlavnou úlohou slovenskej jednotky bolo odmínovanie ciest a terénnych plôch, opravy a stavba ciest a brodov, stavba táborov a pozorovacích stanovíšť a ďalšie stavebno – ženijné práce. Počas misie slovenskí ženisti mechanicky, s pomocou slovenského odmínovacieho kompletu Božena, odmínovali sedem tisíc metrov štvorcových plôch, ručne odmínovali takmer dve tisíc metrov štvorcových pôdy, zneškodnili osem protitankových a tristo protipechotných mín a 5200 ks nevybuchnutej munície. V operácii sa vystriedalo 715 vojakov Ozbrojených síl SR. Postupne im velili: pplk. Ján Páleník, pplk. Jaroslav Valko, pplk. Miroslav Čičman a pplk. Radislav Jelínek.

Mierová misia OSN v Eritrei a Etiópii – UNMEE bola uskutočnená na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN č. 1312 z roku 2000 a jej cieľom bolo podporiť mierový proces a normalizáciu vzťahov oboch krajín po predchádzajúcej vojne. Do misie v ktorej pôsobilo štyri tisíc vojakov zo 45 krajín sveta sa slovenskí vojaci zaradili v roku 2000, jednotku tvorilo 196 ženistov – špecialistov a vyše sto kusov rôznej techniky. Hlavnou úlohou slovenskej jednotky bolo odmínovanie ciest a terénnych plôch, opravy a stavba ciest a brodov, stavba táborov a pozorovacích stanovíšť a ďalšie stavebno – ženijné práce. Počas misie slovenskí ženisti mechanicky, s pomocou slovenského odmínovacieho kompletu Božena, odmínovali sedem tisíc metrov štvorcových plôch, ručne odmínovali takmer dve tisíc metrov štvorcových pôdy, zneškodnili osem protitankových a tristo protipechotných mín a 5200 ks nevybuchnutej munície. V operácii sa vystriedalo 715 vojakov Ozbrojených síl SR. Postupne im velili: pplk. Ján Páleník, pplk. Jaroslav Valko, pplk. Miroslav Čičman a pplk. Radislav Jelínek.