Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove Rhodyho 6, Bardejov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove Radničné námestie 1, Bardejov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Šarišské múzeum v Bardejove Radničné námestie 13, Bardejov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Mierová 4, Humenné
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Vihorlatská knižnica v Humennom Námestie slobody 50, Humenné
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Vihorlatské múzeum v Humennom Námestie slobody 1, Humenné
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Múzeum v Kežmarku Hradné námestie 42, Kežmarok
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Andyho Warhola 748/36, Medzilaborce
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Podtatranská knižnica v Poprade Podtatranská 1548/1, Poprad
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Podtatranské múzeum v Poprade Vajanského 72/4, Poprad
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade Sobotské námestie 1729/4, Poprad
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Tatranská galéria v Poprade Hviezdoslavova 341/12, Poprad
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove Jarková 77, Prešov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove Námestie Legionárov 6, Prešov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Hvezdáreň a planetárium v Prešove Dilongová 17, Prešov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove Levočská 1, Prešov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Krajské múzeum v Prešove Hlavná 86, Prešov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS Námestie Legionárov 6, Prešov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Šarišská galéria v Prešove Hlavná 81, Prešov
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Podtatranská knižnica v Poprade, pobočka v Spišskej Sobote Sobotské námestie 22, Spišská Sobota
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni Letná 6, Stará Ľubovňa
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Zámocká 21, Stará Ľubovňa
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni Námestie gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Podduklianska knižnica vo Svidníku Ulica 8. mája 697/55, Svidník
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku Sovietskych hrdinov 160/74, Svidník
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Vojenské historické múzeum – múzejné oddelenie Svidník Bardejovská 14, Svidník
Bezplatný vstup Platí od:

Hornozemlínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Sídlisko 1. mája 74, Vranov nad Topľou
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou
50 % zľava zo vstupného. Platí od: 01.08.2016