Rekreácie a kúpelna starostlivosť pre vojnových veteránov

V súlade so zákonom č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Ministerstvo obrany SR poskytuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť a kúpeľnú starostlivosť, a to prostredníctvom Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Informácie o možnostiach rekreácie alebo kúpeľnej starostlivosti a o podaní prihlášky sú zverejnené na webových stránkach VÚSZ ako aj na webovej stránke Ministerstva obrany SR