Účasť profesionálnych vojačiek v mierových operáciách

Otvorené fórum rakúskej Asociácie modré barety 2016

 

Prezident organizácie rakúskych mierotvorcov (predtým asociácia modré barety) Gen.(v zál.) Gunther GREINDL každoročne organizuje otvorené fórum príslušníkov modrých bariet zakaždým s inou témou, tentoraz o plnení Uznesenia OSN č. 1325 v oblasti zvýšenej účasti žien v mierových misiách.

2-dňové zamestnanie bolo bohaté na rôznorodé prednášky a diskusie od žien – profesionálnych vojačiek a civilných zamestnankýň, ale aj mužov zo štruktúr OSN, NATO i OBSE z rôznych kútov sveta. Najaktívnejšia diskutérka bola nórska generálmajorka Kristin Lund, ktorá nedávno ukončila svoje pôsobenie veliteľky misie (Force Commander) na ostrove Cyprus v UNFICYP-e.  Ako sama uviedla, na uvedenej pozícii za obdobie 2 rokov priniesla iný pohľad na rodovú rovnosť a riadila niekoľko aktivít orientovaných na rovnocenné zastúpenie mužov a žien priamo na Cypre.  Genmjr. K. Lund vo svojej prezentácii sa orientovala na vyzdvihnutie výsledkov svojho pôsobenia z postu veliteľky misie, vytvorenie modernej kompaktnej jednotky UNFICYP s orientáciou na uvedomenie si riešenia otázok rodovej rovnosti. Ako spomínala, za týmto účelom bolo vytvorených niekoľko príležitostí pre príslušníkov misie na otvorenie vzájomného dialógu na danú tému mimo bežnej rutinnej práce.

Nórska generálka sa okrem iného vyjadrila, že po skúsenosti s účasťou slovenských profesionálnych vojačiek v sektore 4, UNFICYP, ktorému velí slovenský veliteľ, odporúča zvýšenie percentuálneho zastúpenia žien, zo súčasných 2% na 9%, čo zodpovedá súčasnému zastúpeniu žien v celých ozbrojených silách SR za rok 2015. Otázne ale je, či svoje odporúčanie tlmočila slovenskému veleniu alebo či ho zaznamenala v hodnotiacej správe.

Ďalším významným rečníkom bol mjr. Krister Fahlstedt zo Švédska, ktorý od apríla 2016 pôsobí v mierovej misii MINUSMA v Mali, Afrika na pozícii Poradcu pre rodové otázky. Jeho hlavnou úlohou je zaviesť do praxe Rezolúciu OSN č. 1325 a 1820 v rámci jednotky OSN s počtom 11 tisíc mužov a žien pôsobiacich v Mali.  Misia MINUSMA je najnebezpečnejšou misiou, kde napr. už v r.2016 bolo  zavraždených 27 mierotvorcov. Úlohou poradcu pre rodové otázky je riešenie porušovania ľudských práv voči miestnym ženám, ktoré na rozdiel od svojich proťajškov nemajú základné ľudské práva. Poradca sa snaží vysvetľovať prečo sú dôležité práva žien.

Za SK vystúpila s prezentáciou pplk. (v zál.) Mgr. Ingrid Tomeková, PhD., ktorá  podala podrobnú informáciu o histórii zastúpenia žien v armáde od r. 1947, poskytla prehľad zákonov a právnych noriem týkajúcich sa otázok rovnosti príležitosti a rodovej rovnosti v SR a v OS SR, uviedla počet zastúpenia žien vo vojenských operáciách i mierových misiách, vyzdvihla zastúpenie profesionálnej vojačky ako pozorovateľky v Gruzínsku.  Zdôraznila, že z celkového počtu slovenských pozorovateľov slúžiacich v zahraničí je zastúpenie žien 33,33 %. Skonštatovala tiež, že každou rotáciou sa percentuálny podiel zastúpenia žien v mierových operáciách mení. Pokiaľ teraz to je 2%, iný rok to bolo 4% a pod. Rozsiahla prezentácia tiež uviedla závery dlhodobého zavádzania otázky rodovej rovnosti ešte v rokoch 2006-2009 v rámci ročného výcvikového plánu, čím predčinila ostatné stredoeurópske štáty. Rovnakou zásluhou pre pôsobenie žien v OS SR mali aj stretnutia profesionálnych vojačiek krajín V4 spolu s pozorovateľkami štátov USA, Kanady organizované Združením žien v armáde SR, kde sa okrem iného preberali aj otázky zvýšenia zastúpenia žien v mierových misiách. Práve toto naše jedinečné prepojenie združenia s ozbrojenými silami ocenili zástupkyne krajín Holandska, Anglicka i Nórska.

Nemenej dôležitou prezentáciou bolo vystúpenie holandskej ambasádorky Marriet Schuurman, ktorá pôsobí vo funkcii zvláštneho predstaviteľa generál. tajomníka NATO pre otázky zastúpenia žien,  otázky mieru a bezpečnosti od okt.2014 v Bruseli. Menovaná civilná zamestnankyňa zopakovala výroky a vyhlásenia generál. tajomníka k otázke dôležitosti práce žien v operáciách NATO: „Rovnosť príležitostí zastúpenia mužov a žien nie je možnosťou, ale povinnosťou. V rámci operácií NATO môžeme na rôzne bezpečnostné výzvy reagovať s prítomnosťou žien oveľa „lepšie a chytrejšie“.

Fórum modrých bariet reprezentovalo aj veľa rakúskych dôstojníkov či už ako riadiacich diskusných panelov alebo vystupujúcich s príspevkom, z nich prvá rakúska brigádna generálka MUDr. Andrea Leitgeb, ale aj veľa členov rakúskej asociácie mierotvorcov v hľadisku, ktorí sa zapájali do diskusie.  Je veľkou zaujímavosťou, že práve Rakúsko je najmladšie v otázkach sprístupnenia vojenskej služby aj pre ženy, a to až od r.1989. Napriek tomu sa dnes môže popýšiť prvou generálkou, čo na rozdiel od slovenskej armády, ktorá má rozsiahlu históriu zastúpenia žien, nie je žiadna dôstojníčka v uvedenej hodnosti.