2022

Vzdanie úcty plukovníkovi Štefanovi Ivanovi 21.januára 2022

Priatelia,

opäť je tu chvíľa, keď si so zármutkom v srdci spomíname na tragické udalosti pevne spojené s činnosťou vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacich mimo územia našej vlasti, a ktorí za túto činnosť zaplatili tým najcennejším, čo človek má, svojim životom.

Na pietnom akte pri príležitosti 16. výročia vzdania pamiatky nášmu bývalému kolegovi ženistovi a vojnovému veteránovi plk. Štefanovi Ivanovi a ďalším 41 príslušníkom OS SR, ktorí tragicky zahynuli pri havárii lietadla neďaleko maďarskej obci Hejce pri návrate z misie v Kosove sme s rodinou pána plukovníka Ivana privítali otca biskupa Františka Rábeka, Generálneho vikára OS SR – plk. Mons. PaedDr. Jozefa Michalova, veliteľa Spoločného operačného veliteľstva OS SR genmjr. Ing. Ondřeja Novosada,PhD. , veliteľa Strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR brig.gen. Ing. Tibora Králika, MSc., za klub Generálov Slovenskej Republiky gen. v.v. JUDr.Ota Lobodáša,PhD.,zástupkyne Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov MO SR, za mesto Sereď zástupcu primátora BC. Ľubomíra Veselického, za vojenskú posádku Sereď, pplk. Ing. Rastislava Duboveckého, zástupcu veliteľa žp. , členov UN Veteran Slovakia a členov Zväzu vojakov SR klub Sereď.

Je neuveriteľné, že tento rok je to už 16 rokov, odkedy nás náhle opustilo 42 našich vynikajúcich kolegov, priateľov a kamarátov. Stalo sa samozrejmosťou, že aj UN VETERAN SLOVAKIA s vojenskou posádkou Sereď, udržiavajú veľmi dôstojnú a čestnú tradíciu v meste Sereď, kde si spoločne pripomíname pamiatku na našich kolegov na čele s pánom plukovníkom Ing. Štefanom Ivanom, vynikajúcim profesionálom, priateľom, kamarátom, ale predovšetkým vynikajúcim človekom.“

Tu sa na chvíľku musíme zastaviť a pána plukovníka Ivana priblížiť z pohľadu ocenenia mesta, regiónu, rezortu obrany a nás veteránov:

• V roku 2007 mu mesto Sereď udelilo Čestné občianstvo mesta Sereď in memoriam.

• V roku 2014 Trnavský samosprávny kraj, na návrh Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, mu udelil „Pamätnú medailu predsedu TTSK – in memoriam“.

• V roku 2016 Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch, kde prežil svoje detstvo, schválilo udelenie ceny „Čestný občan obce In Memoriam“.

• A v roku 2018 bol na návrh Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA uvedení do siene slávy. Meno plukovníka Štefana Ivana je natrvalo zapísané v sieni slávy MO SR.

  • V roku 2021 v rámci osláv dňa OSN podľa Štatútu o udeľovaní vyznamenaní UN VETERAN SLOVAKIA,článku 5 mu bol udelený Rad za zásluhy a budovanie mieru II. zlatý stupeň – in memoriam.

Aj tieto ocenenia potvrdzujú, že svoj vojenský život, ktorý tragický ukončil pád AN 24, prežil plnohodnotne, čo si cenia nielen vojnoví veteráni, ale vážia si ho aj obyvatelia v regiónoch,kde žil a zanechal svoj odkaz spolupatričnosti.

Naše občianske združenie UN Veteran Slovakia v spolupráci s velením Ženijného útvaru v Seredi, Zväzu vojakov SR klub Sereď, zastupiteľstvom mesta Sereď a za podpory jednotlivých stupňov velenia Ozbrojených síl SR už pravidelne organizuje tento pietny akt na tomto cintoríne v Seredi pri mieste posledného odpočinku jedného z nás, plk. Ing. Štefana IVANA a následne sa zúčastňujeme pontifikálnej svätej omše v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi.