Misia UNTAES

UNTAES – United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium  (Východné Slavónsko)  1996-1998

Misia bola pokračovaním misie UNPROFOR v priestore Východného Slavónska.  Do misie bolo vysielaných do 630 príslušníkov, technika zvýšená na 450 kusov.

Po skončení mandátu misie UNPROFOR v januári 1996 sa ženijný prápor presunul do misie UNTAES na území Východného Slavónska, kde pokračoval v plnení rovnakých úloh ako v misii UNPROFOR a bol poslednou jednotkou, ktorá opúšťala 26. februára 1998 priestor misie.

Príslušníci ženijného práporu splnili 894 odborných úloh, v rámci ktorých okrem iného postavili 37 mostov, upravili 631 km ciest, zničili viac ako 30 ton munície rôzneho druhu a z hľadiska mínovej bezpečnosti preverili 363 km ciest a 1 998 305 m2 plôch. Ich činnosť bola orgánmi medzinárodného veliteľstva a OSN vysoko hodnotená a výrazne prispeli k vzornej reprezentácii Slovenskej republiky v zahraničí.