Misia UNTAES

Misia UNTAES,  1996 – 1998

UNTAES – United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium  (Východné Slavónsko)  1996-1998

13. decembra 1995 Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu č. 1037/1995 o vytvorení mierovej misie UNTAES – Prechodná správa OSN pre východné Slavónsko, Baraniju a Západný Sriem, na východe Chorvátskej republiky. Misia mala zabezpečiť dočasnú správu OSN nad týmto územím. Na základe vynikajúcich výsledkov slovenského ženijného práporu mierových síl OSN v jeho predchádzajúcej misii UNPROFOR, dostala Slovenská republika už v decembri ponuku medzinárodného spoločenstva národov na zaradenie práporu pod mandát UNTAES. Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 946 zo 14. decembra a Národná rada vyjadrili súhlas s jeho pôsobením v tejto misii. Slovenský ženijný prápor sa postupne premiestnil so všetkými príslušníkmi a technikou na nové pôsobisko vo východnom Slavónsku. Misia UNTAES mala za cieľ pomôcť zúčastneným stranám konfliktu realizovať dohodu, ktorú podpísala chorvátska vláda s miestnou srbskou komunitou. Naplnenie dohody malo zabezpečiť demilitarizáciu oblasti, vytvoriť priaznivé podmienky na plynulý prechod regiónu pod chorvátsku správu  a dobrovoľný, bezpečný návrat utečencov, udržanie mieru a stability na dotknutom území. Slovenský ženijný prápor plnil rovnaké ženijné úlohy ako v predchádzajúcej misii, a stal sa opäť hlavnou podpornou jednotkou velenia a jednotiek UNTAES. Dôraz v plnení odborných úloh bol položený najmä na vyhľadávanie, odstraňovanie a likvidáciu mín, pretože zamínovanie  bolo v tejto oblasti mimoriadne silné a míny ohrozovali život a zdravie najmä civilného obyvateľstva. Slovenskí ženisti počas pôsobenia v misii splnili aj mimoriadnu úlohu pre slovenských rodákov. V mestečku Ilok im pomohli svojimi silami a prostriedkami s obnovou Slovenského domu – kultúrnej ustanovizne slovenskej menšiny v Chorvátsku, za čo si vyslúžili vďaku a uznanie nielen od miestnych Slovákov, ale aj zo strany iných národností v tejto oblasti. Ženijný prápor za dva roky v misii UNTAES splnil 149 odborných úloh, na mínovú bezpečnosť bolo preverených takmer milión metrov štvorcových plôch, zneškodnených 491 ks protipechotných a 724 ks protitankových mín, 40 ks mínometných granátov a dve letecké bomby s hmotnosťou 280 kg. Ženisti postavili 51 táborov a kontrolných bodov, zároveň osadili a v závere demontovali 2421  ubytovacích a sociálnych kontajnerov, postavili 15 a demontovali 11 pozorovacích veží. Opravili a upravili takmer sto kilometrov ciest a 365 tisíc metrov štvorcových plôch a postavili 7 mostov s celkovou dĺžkou 228 metrov. Misia UNTAES bola ukončená taktiež na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN k 15. januáru 1998. Slovenský kontingent sa postupne niekoľkými konvojmi vrátil na Slovensko a posledná  časť práporu sa domov vrátila 26. januára 1998. Slovenskému kontingentu v misii UNTAES velili plk. Rostislav Šmehlík a plk. Štefan Jangl.