2023

Medzinárodný deň vojnových veteránov

UN VETERAN SLOVAKIA si podobne ako každý rok aj tentoraz pri príležitosti Dňa vojnových veteránov uctilo pamiatku vojnových veteránov pri pamätníku na Šafárikovom námestí v Bratislave. Hlavnými organizátormi pietnej spomienky boli Ministerstvo obrany SR a Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku. Za UNVS sa slávnosti zúčastnili prezident plk. Štefan Jangl a člen riadiaceho výboru pplk. Bernard Roštecký