2023

50. rokov vojenského vysokého školstva na Liptove

História sa začala písať v roku 1973 vznikom Vysokej vojenskej technickej školy, ktorá až do roku 1993 pripravovala predovšetkým veliteľský personál a špecialistov protilietadlového raketového vojska, rádiotechnického vojska, vojska protivzdušnej obrany a spojovacieho vojska vo veliteľsko – inžinierskych a vojensko – inžinierskych odboroch. V roku 1993 bola zriadená Vojenská akadémia s fakultami pozemného vojska, protivzdušnej obrany, logistiky a zabezpečenia velenia. Súčasná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bola zriadená v roku 2004, ako vysoká vojenská škola s bezfakultnou štruktúrou. V roku 2018 získala akadémia úplnú inštitucionálnu akreditáciu Severoatlantickej aliancie. Toľko fakty z polstoročnej histórie tejto vzdelávacej vojenskej inštitúcie. Ale história nie je len o faktoch, ale predovšetkým o ľuďoch, ktorý ju tvoria. Pekne to povedal a zdôraznil v príhovore pred nastúpenými príslušníkmi akadémie súčasný rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Jozef Puttera: „Je to v prvom rade história, ktorú písali a svojou prácou, či životnými príbehmi napĺňali tisíce ľudí oblečených v uniforme, civilnom odeve, či montérkach. Boli to práve učitelia, študenti, velitelia, radoví vojaci základnej vojenskej služby, pracovníci administratívy, remeselníci, ktorých treba spomenúť a poďakovať sa im za prácu.“ Pán rektor to vystihol presne a preto sme aj my, príslušníci mierových misií OSN o.z. UN VETERAN SLOVAKIA prišli v slávnostný deň, 12. októbra  do akadémie, aby sme zagratulovali k jubileu a zaželali tejto významnej vzdelávacej inštitúcii Slovenskej republiky veľa úspechov do budúcnosti. Uvedomujeme si totiž, že stovky jej absolventov s hrdosťou a svedomito slúžili a plnili úlohy v mierových misiách Slovenskej republiky na celom svete. Najlepším príkladom je prorektor akadémie, brigádny generál Boris Ďurkech, ktorý pôsobil v misii v Angole a bol i zástupcom Slovenskej republiky v OSN. V mene nášho združenia ďakujeme všetkým príslušníkom a absolventom akadémie, dôstojníkom i poddôstojníkom, za službu mieru v rámci mierových misií.

  Na slávnostnom dni o.z. UN VETERAN SLOVAKIA reprezentovali prezident plk. Štefan Jangl, pplk. Jaroslav Valko a pplk. Bernard Roštecký.