2023

Gorazdov Močenok 2023

  XXXI. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla , ktorý rozvíja duchovné, kultúrne hodnoty a tradície, ktoré na naše územie priniesli sv. Cyril a Metod a ich pokračovateľom bol sv. Gorazd, podporili aj členovia o.z. UN VETERAN SLOVAKIA. V nedeľu na záver festivalu sa pontifikálnej sv. omše pri kaplnke sv. Gorazda zúčastnili prezident UNVS plk. Štefan Jangl, viceprezident UNVS plk. Miroslav Klimek a člen riadiaceho výboru UNVS pplk. Bernard Roštecký spolu s manželkami. Po sv. omši, ktorú celebroval Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek bol priestor aj na krátky rozhovor s otcom biskupom, s ktorým sme hovorili o ďalšej spolupráci a možných spoločných projektoch Ordinariátu a našej organizácie. Vyjadrili sme poďakovanie za doterajšiu podporu, ktorú nám on ako cirkevná autorita poskytuje pri našej činnosti a ubezpečili otca biskupa, že našu spoluprácu sa budeme snažiť i naďalej prehlbovať.