2023

IX.ročník streleckej súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

Pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN zorganizovalo o.z. UN VETERAN SLOVAKIA v spolupráci so ženijným plukom Sereď a Zväzom vojakov Klub Sereď tradičnú streleckú súťaž v priestoroch cvičnej strelnice pluku. Tentoraz súťažilo 13 trojčlenných družstiev z celého Slovenska, ktoré si zmerali sily v streľbe zo samopalu vz. 58 s redukovaným strelivom po päť rán v stoji a v ľahu. V úvode účastníkov privítal plk.v.v. Štefan Jangl – riaditeľ súťaže a prezident UNVS. Po prvýkrát sa súťaže zúčastnilo i družstvo našej partnerskej organizácie Odborového zväzu potravinárov SR. O zabezpečenie regulárnosti a bezpečnosti strelieb sa postarali príslušníci ženijného pluku, ktorí s prispením Zväzu vojakovSR Klub Sereď pripravili pre účastníkov aj vojenský veteránsky mimoriadne chutný guláš.

V kategórii jednotlivcov – ženy sa na prvom mieste umiestnila Klára Kubíková z KVH Trnavská posádka, na druhom mieste sa umiestnila Zorka Opalek Velčická z OZP SR a tretia bola Barbora Urbanová zo Serede. V kategórii jednotlivcov – muži si víťazstvo vybojoval Dušan Harsány z OZP SR, druhý bol Lukáš Marcinkech z 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a na treťom mieste sa umiestnil Radim Kamrla zo Zväzu vojakov SR Klub Topoľčany.

V kategórii družstiev zvíťazili reprezentanti Zväzu vojakov SR Klub Tpoľčany, na druhom mieste sa umiestnili zástupcovia 1. mechanizovanej brigády Topoľčany a bronzové miesto vybojovali reprezentanti Zväzu vojakov SR Klub Levice. Najlepší strelci i družstvá boli odmenení pohármi i medailou za umiestnenie. Každý účastník súťaže si ako odmenu odniesol pamätný diplom za úspešnú streľbu a darček od Odborového zväzu potravinárov SR kilogram kryštálového cukru z cukrovaru Považský Cukor a s.  Trenčianska Teplá, člen skupiny Nordzucker Group, ktorý im odovzdal predseda ZO OZP Považský cukor Ing. Peter Páleník.

Na záver pekného podujatia poďakoval všetkým účastníkom prezident UN Veteran Slovakia plk. Štefan Jangl a poďakovanie za spoluprácu i zabezpečenie súťaže vyjadril ženijnému pluku Sereď, Zväzu vojakov Klub Sereď a jeho predsedovi pplk. Ondrejovi Urbanovi, pplk. Ľubomírovi Mičátkovi i Odborovému zväzu potravinárov za pekný darček pre organizátorov. Vyjadril presvedčenie, že o rok na desiatom ročníku streleckej súťaže sa opäť stretneme a možno i v hojnejšom počte.