2018

VI.ročník streleckej súťaže

Výsledky streleckej súťaže

Strelecká súťaž pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

V sobotu 19.5.2018 sa v areáli Ženijného práporu v Seredi konal VI. ročník streleckej súťaže v streľbe z pištole, ktorú zorganizovalo naše občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA v spolupráci so  Ženijným práporom Sereď a Zväzom vojakov SR – klub Sereď. Túto súťaž  každoročne organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN. Tento rok sa streleckej súťaže zúčastnilo aj družstvo s UVV, ktoré viedol Mgr. Jozef Behul z  klubu Trnava.

Strelci súťažili v trojčlenných družstvách, strieľalo sa  z pištole v polohe Stoj na terč s kruhmi vo vzdialenosti 25 m s počtom rán 3 + 6.Súťaže sa zúčastnilo 24 družstievktoré bojovali o diplom, pohár a medailu.

Na záver streleckej súťaže prezident UN Veteran Slovakia plk.v.v. Štefan Jangl vyhodnotil najlepšie družstvá a najlepších strelcov a všetkým zúčastneným poďakoval za účasť.  Ako bodka na záver športového zápolenia bol pre účastníkov prichystaný veteránsky  guláš.

V kategórii jednotlivci 1. miesto obsadil slob. Marcinkech Lukáš zo žpr Sereď, na 2. mieste sa umiestnil pplk.v.v. Vták Ivan zo Zväzu vojakov SR-klub Sereď a 3. miesto získal pplk.v.v. Marek Ján zo Zväzu vojakov SR klubu Nového Mesto nad Váhom.

V kategórii družstiev 1. miesto obsadil Klub vojenských výsadkárov Banská Bystrica,       2. miesto získala štvrtá ženijná rota žpr Sereď a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo žien Tri grácie.

V kategórii družstvo žien sa na 1. mieste umiestnila Eva Dolníková z klubu vojenských výsadkárov z Banskej Bystrice, 2. miesto obsadila Viera Mihalíková zo Zväzu vojakov SR z Topoľčian a 3. miesto získala Karla Havalcová zo Zväzu vojakov SR z Nového Mesta nad Váhom.

Zoznam streleckých družstiev 19. 5. 2018

 1. klub ZV SR Nové Mesto n/Váhom 1  
 2. klub ZV SR Nové Mesto n/Váhom 2  
 3. Tri Grácie,ženské družstvo       
 4. klub ZV SR Nitra-Zobor         
 5. klub ZV SR Sereď 1               
 6.  klub ZV SR Sereď 2              
 7. klub ZV SR Topoľčany          
 8. dr Šúrovce                                
 9. 4.žtr 1 žpr                                     
 10. 4.žtr 2 žpr                                   
 11. dr Martin 1                           
 12. dr Martin 2                           
 13. OR PZ SR Galanta              
 14. KVV B.Bystrica 1                
 15. KVV B.Bystrica 2                
 16. UN Veteran Slovakia
 17. dr M.R.Štefánika 1               
 18. dr M.R.Štefánika 2              
 19. dr M.R.Štefánika 3,ženské družstvo              
 20. dr Šintava                              
 21. dr ponr žpr
 22. dr UVV Trnava                   
 23. klub Sereď ZV SR 3  
 24. klub Sereď ZV SR 4

PROPOZÍCIE

VI. ročníka streleckej súťaže pri príležitosti 

Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl OSN

Všeobecné ustanovenia:

Vyhlasovateľ:              Občianske združenie UN- Veteran Slovakia

Organizátor:                Občianske združenie UN -Veteran Slovakia a 

žpr Sereď v spolupráci so ZV SR klub Sereď

Riaditeľ súťaže:           Ing. Štefan Jangl, PhD.

Riadiaci strelieb:          zabezpečí žpr Sereď

Zapisovateľ:                zabezpečí žpr Sereď

Dátum konania:                     19.mája 2018  (sobota)

Miesto konania:                      strelecký areál, kasárne Sereď 

Príchod:                                 19.5.2018  do  08,50  hod.  

Prezentácia:                            do 09,00 hod.

Zahájenie, poučenie BO:          09,00 – 09,15

Zdravotnícke zabezpečenie:     zabezpečí žpr Sereď

Pravidlá súťaže:                      hodnotí sa počet dosiahnutých bodov

Technické ustanovenia:

Účasť na súťaži:           trojčlenné družstvá

Zbrane a strelivo:         zabezpečí žpr Sereď 

Terče:                         terč s kruhmi

Ceny:                          družstvá na prvých troch miestach získajú diplom 

 a pohár, traja najlepší strelci diplom a medailu

Počet rán:                    3 + 6 

Vzdialenosť:                terč – 25 m

  Strelecká poloha:        stoj

  Upozornenie:             všetci účastníci súťaže sú povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii so zbraňou

Harmonogram

Prezentácia:                                        08,30 – 09,00
Otvorenie, poučenie:                            09,00 – 09,30
Súťaž:                                                09,30 – 12,45
Spracovanie výsledkov:                       12,45 – 13,00
Vyhlásenie výsledkov a udelenie cien:   13,00 – 13,15 Veteránsky  guláš:                               od 13,15     

Kontakt pre prihlásenie:  

email:   lubomicatek@gmail.com  mobil: 0949795948

(kópia: frantisek.mihalovic@mil.sk  mobil  0903824054)

Prihlášky zaslať najneskôr do 14. mája 2018 

Adresa vyhlasovateľa:   Občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA, 

                                    P.O. Box 35,  926 01 Sereď

Dovoľujeme si touto cestou pozvať na preteky všetkých priaznivcov športovej streľby.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizačný výbor

prezident občianskeho združenia                                 

          UN – Veteran  Slovakia                                                       veliteľ žpr

        Ing. Štefan Jangl, PhD.                                      pplk. Ing. František Mihalovič

                                      Predseda klubu Sereď ZV SR

                                             Ing.Ondrej Urban

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *