2022

Stretnutie spolubojovníkov

V Bratislave sa uskutočnilo pamätné stretnutie spolubojovníkov z mierových misií OSN na Balkáne v rokoch 1993 až 1998. Profesora Matúša Kučeru, ktorý v tomto roku oslávi jubilejné 90. narodeniny, navštívili  velitelia slovenských kontingentov v misiách UNPROFOR a UNTAES – plk. Ľubomír Kolenčík a plk. Štefan Jangl.  Pán profesor  počas celého päťročného mandátu našej jednotky v misii vykonával funkciu veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku, kde bol v tom čase dislokovaná základňa i veliteľstvo slovenského ženijného práporu. Prvý slovenský veľvyslanec v Chorvátskej republike okamžite po príchode do Záhrebu nadviazal úzke kontakty s vtedajším veliteľom práporu plk. Kolenčíkom, pravidelne navštevoval veliteľstvo, zaujímal sa o prácu a plnenie úloh ženistov a vždy poskytol pomoc pri riešení zložitých situácií v ktorých sa slovenský vojaci nie vlastnou vinou ocitli. Pôsobili medzi znepriatelenými stranami a neraz potrebovali riešenie problému s pomocou diplomatickej sily najvyššieho predstaviteľa Slovenskej republiky v cudzej krajine zmietanej vojnou. Podobne tomu bolo aj ďalších rokoch keď misiu UNPROFOR vystriedala misia UNTAES vo východnom Slavónsku. Plukovníci s veľvyslancom spomínali na pamätné udalosti spred tridsiatich rokov napríklad ako Matúš Kučera odetý v nepriestrelnej veste podporil osobnou návštevou stavbu grandiózneho pontónového mostu na rieke  Neretva na Ceste života do Sarajeva, alebo ako spolu so ženistami pomáhal Slovákom v slovenských sídlach Našice, Jelisavac, Josipovac a Ilok. Spomínali na obrovské dielo, ktoré sa im podarilo zrealizovať v slovenskej obci Ilok – obnovu a výstavbu Slovenského domu, alebo riešenie situácií v súvislosti s mierovým riešením vo východnom Slavónsku počas misie UNTAES, keď velil plk. Jangl. Atmosféra stretnutia bola veľmi srdečná a umocnil ju aj samotný pán profesor keď všetkých privítal oslovením generáli. Stretli sa starí priatelia, spolubojovníci, ktorí v tom čase   dokázali reálne a svojim osobným prínosom prispieť k mierovému riešeniu vojnového konfliktu obrovského rozsahu. Pán profesor sa priznal, že pred týmto stretnutím, na ktoré sa veľmi tešil, nemohol ani poriadne spať. Delegácia veliteľov jeho radosť podporila slávnostným aktom. Plukovník Jangl, prezident UN VETERAN SLOVAKIA, mu osobne odovzdal zlatý RAD UNVS za mierové zásluhy, ktorý mu bol udelený na Deň OSN v minulom roku na slávnostnom zhromaždení v sídle slovenských ženistov v Seredi. Plukovník Kolenčík , čestný prezident  Únie vojnových veteránov SR, Matúša Kučeru dekoroval modrou šatkou OSN. Velitelia týmto symbolicky prijali veľvyslanca – mierotvorcu do širokej spoločnosti vojnových veteránov Slovenskej republiky. Zároveň veľvyslancovi odovzdali knižné publikácie v ktorých sú opísané spoločné prežité udalosti a príbehy z misií. Štefan Jangl mu venoval knihu Slovenský národný dom v Iloku (autori Vlatko Miksad, Ružica Černi, Štefan Jangl) a Ľubomír Kolenčík mu venoval knihu Colonel UN – Plukovník OSN (autor Bernard Roštecký). Tieto darčeky ho mimoriadne potešili, pretože jeho vzťah ku knihám ako profesora histórie, ktorý sám je autorom takmer päť desiatok odborných publikácií, je veľmi silný a dôverný. Na adresu kníh povedal že: „po večeroch mi z nich bude čítať moja dobrá duša Marienka“, ide o pani Máriu Borovskú z Košíc, ktorá sa o pána profesora stará a robí mu opatrovateľku. Stretnutie plné spomienok na prežité chvíle trvalo takmer štyri hodiny a bolo ťažké sa rozlúčiť so vzácnym človekom, ktorý celý svoj život venoval v prospech slovenskej spoločnosti a Slovenska. Časť svojho života a práce venoval aj slovenským vojakom v mierových misiách. Pán profesor Matúš Kučera, patrí Vám naša úcta a poďakovanie od novodobých slovenských vojnových veteránov.