2023

Spomienkové stretnutie k 30.výročiu vyslania jednotky armády SR do mierovej misie UNPROFOR

30. výročie prvej mierovej misie Slovenskej republiky

   Uplynulo už 30 rokov od vzniku Slovenskej republiky. Pripomíname si v tomto roku rôzne dejinné udalosti, ktoré s novým samostatným a suverénnym štátom priamo súvisia a ktoré mali podstatný vplyv na jeho smerovanie i budúcnosť v spoločenstve demokratických krajín. Jednou z najpodstatnejších udalostí v histórii mladej republiky bolo jej prijatie do spoločnosti národov OSN, čo znamenalo uznanie jej zvrchovanosti, ale aj povinnosť aktívne pôsobiť v mene a v prospech tejto najvýraznejšej a najdôležitejšej medzinárodnej organizácie sveta. Slovenská republika a jej armáda po rozdelení Československa sa tohto poslania zhostila so cťou a vervou, ktorá zdobila náš národ v boji za slobodu už z čias Slovenského národného povstania. Sú to možno vzletné slová, ale sú pravdivé a ich význam v kontexte zhodnotí až budúcnosť. Faktom je, že Slovensko ako nová krajina okamžite prijalo svoje členstvo v OSN ako záväzok a povinnosť plniť úlohy tejto rešpektovanej organizácie. Ihneď po vzniku republiky sme začali budovať jednotku mierových síl a prijali sme výzvu medzinárodného spoločenstva pomôcť vyriešiť vojnový konflikt na Balkáne mierovou cestou.

  Slovenský príspevok do mierovej misie bol mimoriadny. Náš ženijný prápor mierových síl OSN v misii UNPROFOR bol unikátny nielen  počtom príslušníkov a techniky, ale aj rozsahom úloh, ktoré bol schopný plniť na vysokej kvalitatívnej úrovni. Po dvoch mesiacoch pôsobenia na území konfliktu v bývalej Juhoslávii sa stal hlavnou podpornou jednotkou misie a rozhodujúcim práporom pre armádne kontingenty takmer štyridsiatich štátov sveta, ktoré tvorili najrozsiahlejšiu misiu OSN na starom kontinente. Slovenskí vojaci a vojačky si získali za svoju službu a vykonanú prácu počas päťročného pôsobenia v misiách UNPROFOR a UNTAES, uznanie sveta a úctu za svoje vojenské profesionálne vojenské umenie. Za túto prácu a obetavosť v službe mieru si zaslúžia najvyššie pocty a poďakovanie.              

Naše občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA pri príležitosti 30. výročia  vyslania jednotky do mierovej misie im túto poctu vzdalo zorganizovaním slávnostného podujatia v priestoroch kasární ženijného pluku dňa 2. mája 2023, teda v deň kedy prvý vlakový konvoj vyrazil do priestoru svojho budúceho pôsobenia v Chorvátsku, do mestečiek Daruvar a Lipik. Celá slávnostná akcia sa konala pod záštitou hlavnej veliteľky ozbrojených síl, prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Slávnostný nástup  ženijného pluku, ktorý je nositeľom tradície mierovej jednotky, i jednotky vojnových veteránov mierovej misie bol so všetkými poctami organizovaný na nástupišti útvaru. Vojakom a prítomným hosťom sa prihovoril  poverený minister obrany SR Jaroslav Naď, zdravicu predniesol náčelník Generálneho štábu generál  Daniel Zmeko a hlavný prejav mal prezident UN VETERAN SLOVAKIA, plukovník Štefan Jangl. Vo svojom prejave prezident zdôraznil prínos slovenského ženijného práporu pre mierové riešenie konfliktu v bývalej Juhoslávii, pomoc obyvateľstvu vo vojnou zmietanej krajine a zmienil i historické posolstvo tejto jednotky pre naše ozbrojené sily a našu krajinu. (Prejav prezidenta uvádzame v plnom znení). Vyznamenanie ministra obrany, medailu  k 30. výročiu Ozbrojených síl Slovenskej republiky si prevzali dve desiatky vojnových veteránov. Potom prezident UNVS plk. Štefan Jangl spolu s viceprezidentom UNVS plk. Miroslavom Klimekom vyznamenali Rádom bielej holubice UNVS ordinára Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Mons. Františka Rábeka a generála Ondreja Novosada, veterána misie UNTAES a bývalého veliteľa Pozemných síl Slovenskej republiky. Rádom prvého a druhého stupňa UN Veteran Slovakia vyznamenali plk. Kamila Šipulu, pplk. Františka Mihaloviča, Ing. Magdalénu Mellenovú – predsedníčku Odborového zväzu potravinárov SR a plk. Ivana Kvačkaja, novinára ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil o spravodajstvo a medializáciu o prvých slovenských mierových misiách. Minister obrany udelil pamätnú medailu Vojnového veterána čatárovi Jaroslavovi Minárovi s poďakovaním za jeho službu v mierovej misii UNPROFOR.

Slávnostný deň pokračoval pietnym aktom a položením vencov pri pamätníku mierových síl na námestí v Seredi.

Stretnutie vojnových veteránov a krst knihy v bistre Raketa v Seredi.

Po skončení oficiálnych osláv pokrstili velitelia UNPROFOR a UNTAES plk. Štefan Jangl, plk.Rostislav  Šmehlík a generál Ondrej Novosad novú knihu z produkcie UN VETERAN SLOVAKIA, s názvom V SLUŽBÁCH MIERU – Modré barety Slovenskej republiky, ktorá je v týchto chvíľach k dispozícii v našej organizácii a je možnosť si ju objednať na našej mailovej adrese. Táto kniha o histórii slovenských mierových síl a misií vznikla zásluhou členov UN VETERAN SLOVAKIA, autorsky sa na nej podieľali Mons. Rábek, plk. Jangl, pplk. Roštecký, plk. Šipula, pani Viera Šipulová, plk. Vacho, plk. Klimek, pplk. Tomeková, pplk. Valko, pplk. Mičátek, pplk. Mihalovič, pplk. Urban, mjr. Karásková a samozrejme velitelia slovenského ženijného práporu plk. Kolenčík, plk. Kostra, plk. Šmehlík, plk. Jangl.   

UN VETERAN SLOVAKIA venoval všetkým účastníkom osláv výročia pamätný bronzový odznak s emblémom znaku slovenského ženijného práporu, so symbolickou grafickou tridsiatkou. Na záver ešte podstatná pripomienka. Vydanie knihy, výroba odznakov a rádov i pohostenie veteránov v priestoroch reštauračného zariadenia boli financované z vlastných zdrojov našej organizácie a s prispením sponzorov a darcov 2% z dane. 

 Slávnostné podujatie k 30. výročiu vyslania prvej mierovej misie, s podporou Ministerstva obrany a Generálneho štábu OS SR, sa vydarilo a nazdávame sa, že malo i dôstojný priebeh vzhľadom k významu výročia.