2022

Deň vojnových veteránov – pieta i úcta

Deň vojnových veteránov i obetí vojen si pripomenulo aj naše združenie UN VETERAN SLOVAKIA. Pri pamätníku Západného odboja na Šafárikovom námestí v Bratislave si položením vencov uctili pamiatku vojakov v rámci Dňa vojnových veteránov spolu s predstaviteľmi veľvyslanectva Veľkej Británie v Slovenskej republike, zástupcami Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu OS SR i občianskymi profesijnými združeniami Slovenskej republiky. Spomienku a pietu si svojou prítomnosťou uctila, tak ako každý rok, aj pani Alisa Domanová účastníčka protifašistického odboja. Za ministerstvo obrany sa prítomným prihovoril generálny tajomník ministerstva obrany Peter Kozák, ktorý zdôraznil súvislosti s vojnovými utrpeniami našich predkov so súčasným dianím, keď sa v Európe opäť bojuje vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku Nigel Baker sa v príhovore vyslovil za mierové riešenia konfliktov na kontinente, aby sme sa poučili z vojnových utrpení minulých čias a nedopustili ich opakovanie. Za občianske združenie UN VETERAN SLOVAKIA sa pietnej spomienky zúčastnili prezident UNVS plk. Štefan Jangl, pplk. Ondrej Urban a pplk. Bernard Roštecký spolu s našimi partnermi zo Zväzu vojakov SR plk. Gabrielom Merňákom a plk. Eduardom Csongom.

Foto: Ivan Kelement