2020

MOSR a veteráni UNVS rokovali

MOSR a veteráni UNVS na rokovaní 19. mája 2020

Minister Naď rokoval s predstaviteľmi združenia UN – VETERAN SLOVAKIA

Minister obrany Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu obrany rokoval
s predstaviteľmi občianskeho združenia UN – VETERAN SLOVAKIA. Počas stretnutia diskutovali o možnostiach podpory združenia zo strany rezortu obrany, ako aj o rozvoji ďalšej spolupráce. Venovali sa aj tomu, ako môže súčasné vedenie rezortu obrany prispieť k skvalitneniu plnenia cieľov a úloh združenia, a to najmä v oblasti starostlivosti o profesionálnych vojakov.

„Od prvého nasadenia slovenských vojakov do misií pod hlavičkou OSN v rámci samostatnej Slovenskej republiky uplynulo už 27 rokov. Za toto obdobie sa stali stabilnou a uznávanou súčasťou medzinárodných tímov, v ktorých spoločne v modrých baretoch plnili a stále plnia úlohy v prospech mieru
a bezpečnosti. Patrí im za to naša úcta a poďakovanie,“ 
povedal šéf rezortu obrany. Pri tejto príležitosti zároveň vyjadril podporu združeniu a taktiež ocenil, že jeho cieľom je tiež vytváranie materiálnych podmienok pre skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodneným bývalým príslušníkom mierových misií pod vedením OSN, ako aj občanom, ktorí sa podieľali na ich realizácii.

V súčasnosti pôsobí v zahraničných misiách a operáciách 463 príslušníkov Ozbrojených síl SR, pričom v rámci medzinárodného krízového manažmentu sa ich vystriedalo už viac ako 19 500. Rezort obrany aktuálne eviduje 8 016 novodobých vojnových veteránov a 98 veteránov z obdobia 2. svetovej vojny.

Cieľom občianskeho združenia UN – VETERAN SLOVAKIA je združovať slovenských občanov, ktorí pôsobili v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod vedením OSN, alebo sa bezprostredne podieľali na ich realizácii. Aktívne spolupracuje aj so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v Slovenskej republike vrátane rezortu obrany.

Prezident UN VETERAN SLOVAKIA plk. v. v. Štefan JANGL, na stretnutí sministrom obrany SR Jaroslavom Naďom prezentoval filozofiu činnosti občianskeho združenia UNVS. V úvode zdôraznil, že združenie dôrazne zastáva a prezentuje svoju apolitickú orientáciu, to znamená, nezasahovanie do kompetencií rezortu obrany ani vlády SR, čo sa týka politických a vojensko-obranných a bezpečnostných úloh, ktoré Slovenskej republike vyplývajú zjej členstva v Severoatlantickej aliancii a obranných štruktúr Európskej únie. V žiadnom prípade nechce a nebude združenie akýmkoľvek spôsobom komentovať rozhodnutia vrcholných orgánov SR, ktoré sa týkajú bezpečnostných otázok našej republiky, či aliancie. Prezident UNVS potom prezentoval pánovi ministrovi návrh novely Zákona o vojnových veteránoch z dielne združenia, ktorý by riešil skutočnosti, čo neboli zohľadnené v súčasne platnom zákone. Ide predovšetkým o zavedenie aj represívnych znení v zákone, ktoré by reagovali na morálne porušenia štatútu vojnového veterána, ako sa to stalo napríklad v prípade vraždy slovenského novinára v nedávnej dobe. Ak to zhrnieme, nikto, kto spáchal závažný úmyselný trestný čin, nie je hodný hrdiť sa čestným statusom Vojnový veterán. V navrhovanom zákone by sa mal nachádzať aj článok o tzv. „vojnových veteránoch“, ktorí nesplnili podmienky na priznanie tohto štatútu. Napríklad, nebol 90 dní v zahraničnej misii mimo hraníc SR, alebo neboli príslušníkmi akejkoľvek misie v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Pán minister túto našu iniciatívu prijal sporozumením avyjadril podporu návrhu zákona. Ak sa v ho v nedávnej minulosti nepodarilo presadiť v rámci legislatívneho návrhu poslancov v NRSR, určite sa to podarí zrealizovať v rámci vládneho návrhu v súčasnej národnej rade.

Prezident UNVS predložil ministrovi obrany aj možnosti a prieniky výraznejšieho zapojenia a podpory ministerstva obrany a ozbrojených síl zo strany UNVS a ostatných veteránskych organizácií. Ide napríklad o pomoc a podporu úsilia ministerstva a ozbrojených síl pri riešení krízových situácii, akou je napríklad aj súčasná situácia

svírusom Covid-19. UNVS disponuje odborníkmi, ktorí dokážu v takejto situácii pomôcť. Náš návrh bol, vytvoriť systém, v ktorom by sme si našli veteráni miesto a uplatnenie. Či už v teoreticko-praktickej rovine prípravy a školenia vojakov, ktorí sa prvý raz stretli s krízovou situáciou ohrozujúcou obyvateľov Slovenskej republiky, alebo vreálnom využití súčasných vojnových veteránov, ktorí majú skúseností z riadenia kríz na medzinárodnej úrovni. V spolupráci s aktívnymi vojenskými zálohami, pri reálnom ohrození v konkrétnom čase a situácii, by to mohla byť účinná pomoc štátu v akomkoľvek ohrození! Mimochodom členovia UNVS sa aktívne zapojili aj do pomoci obyvateľstvu a zdravotníkov výrobou rúšok, ktoré distribuovali rôznym zariadeniam a obyvateľom.

Delegácia UN VETERAN Slovakia v zložení prezident plk. v,v. Štefan Jangl, pplk. v.v. Jaroslav Valko a pplk. v.v. Bernard Roštecký zároveň prezentovala aktivity združenia UNVS v oblasti sociálnej a vzdelávacej oblasti. S mimoriadnym záujmom pána ministra sa stretla naša aktivita v spolupráci s o.z. LIBETHA, kde už vyše 7 rokov podporujeme detský tábor detí so sociálne slabších rodín (podmienok ?). Každoročne tam UNVS usporadúva Deň ozbrojených síl spolu s prezentáciou ozbrojených síl a následnou materiálnou podporou detí, vpodobe darčekov, ktoré možno pomôžu aj ich rodinám. Témou rozhovorov bolo aj otvorenie sociálnej starostlivosti o vojnových veteránov, treba vyvolať diskusiu, pretože jeden Dom sociálnych služieb niekde na „Východe“ tento problém nerieši. Pána ministra sme informovali aj o spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, kde sme s pánom predsedom Jozefom Viskupičom dohodli spoluprácu v rámci stredných škôl v pôsobnosti kraja, v oblasti bezpečnostnej problematiky a vojenskej histórie.

Témou bol aj návrh na prepracovanie a vydanie knihy z dielne UN VETRERAN SLOVAKIA v anglickej verzii. V takejto podobe by knižná publikácia SLOVENGBAT mohla prispieť, a sme presvedčení, že aj prispeje, k pozitívnej prezentácii Slovenskej republiky a jej

ozbrojených síl v zahraničí. A to na všetkých úrovniach, či už na veľvyslanectvách SR, alebo v knižniciach našich spojeneckých partnerov. Ide totiž o mimoriadny a výnimočný počin Slovenskej republiky, ktorá iba tri mesiace od svojho vzniku vyslala na pomoc OSN riešiť vojnový konflikt do bývalej Juhoslávie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *