2017

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Fórum vojnových veteránov.

Dňa 27. apríla 2017 zorganizoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika a Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky (ÚVV SR) v Divadle Jána Palárika v Trnave 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Fórum vojnových veteránov. Záštitu nad konferenciou prevzal minister obrany SR Peter Gajdoš. Témou konferencie bola Medzinárodná spolupráca organizácií vojnových veteránov pri vytváraní možností uplatnenia vojnových veteránov z mierových misií a operácií krízového manažmentu v spoločnosti a ich pohľad na súčasnú bezpečnostnú situáciu v strednej a východnej Európe.

Konferencie sa zúčastnili aj  predstavitelia UN-VETERAN SLOVAKIA: plk. v. v. Ing. Štefan Jangl, PhD., plk. v. v. Dr. Bernard Roštecký a pplk. v zál. Mgr. Ingrid Tomeková, PhD. Na konferencii vystúpil prezident združenia UN-Veteran Slovakia Štefan Jangl s prednáškou „Využitie skúseností z pôsobenia v mierových misiách a operáciách krízového manažmentu v OS SR, v štruktúrach vojnových veteránov a v spoločnosti – koncepcia starostlivosti o vojnových veteránov“. Vo svojom príspevku prezident Jangl zdôraznil, že deklarovanými cieľmi veteránskych občianskych združení je okrem iného zvyšovanie informovanosti občanov Slovenskej republiky o predmete ich činnosti, ako je rozvíjanie odkazu národnooslobodzovacieho boja, šírenie dobrého mena Slovenskej republiky doma aj v zahraničí. Spomenul a analyzoval koncepciu starostlivosti o vojnových  veteránoch z roku 2015. Účelom bolo vymedziť pojem „vojnový veterán“ podľa platnej právnej úpravy a posúdiť, či je takéto vymedzenie dostačujúce, následne posúdiť zákonné nároky, ako aj rozsah a prehľad služieb a benefitov poskytovaných vojnovým veteránom. V koncepcii sú vojnoví veteráni rozdelení do dvoch skupín: Prvú skupinu tvoria vojnoví veteráni – účastníci národného boja za oslobodenie. Do druhej skupiny patria vojnoví veteráni, ktorí ako príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, resp. ako príslušníci armád štátov, ktorých je Slovenská republika nástupcom, boli vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, a to v rámci mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci  plnenia záväzku zo zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.

Z medzinárodného zastúpenia prijali pozvanie vice-prezident svetovej asociácie príslušníkov mierových síl plk. v. v. MUDr. Jerzy Banach, ktorý v úvode pozdravil všetkých zúčastnených. Ďalej pozvanie prijala aj zástupkyňa Rakúskej asociácie mierotvorcov a riaditeľka pre zahraničnú spoluprácu Nasra Hassan, ktorá prišla na pozvanie našej organizácie UN-Veteran Slovakia. Za Akadémiu Ozbrojených síl SR vystúpil Ľubomír Matta – prorektor pre vojenské veci AOS SR. Ďalej s prednáškami vystúpili prezident organizácie vojnových veteránov z Poľska, predseda spolku Československý legionář Ing. Karel Černoch a viceprezident Únie vojnových veteránov SR PhDr. Jozef Krištof.

Na záver prijali účastníci konferencie spoločné vyhlásenie.

Pripravili: Štefan Jangl, Ingrid Tomeková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *