2023

Vojenský táborový deň – Ľubietová 2023

Bolo nás jedenásť – Ľubietová 2023

V povstaleckej obci Ľubietová sa už po jedenásty krát uskutočnil táborový deň v réžii UN VETERAN SLOVAKIA. Zúčastnilo sa ho takmer 150 detí z detských táborov v lokalite Ľubietovej, ktoré organizuje obec s pánom starostom Pavlom Zajacom a občianske združenie Libheta pod vedením pani Dagmar Zajacovej. Príslušníci UNVS, vojnoví veteráni z mierových misií Slovenskej republiky, pripravili pre deti súťaže v streľbe z airsofotvých zbraní, streľby zo vzduchovky, vzduchovej pištole a súťažné stánky, ktoré zabezpečovali príslušníci Ženijného pluku Sereď, Regrutačné stredisko Košice, Vojenskej polície, Klub vojenskej histórie Tyrnavia pod vedením pána Tibora Deváta, a obec Ľubietová so stánkami s cukrovou vatou pre deti zdarma, i vojenským gulášom pre všetkých účastníkov. Počasie nám prialo a deti mali krásny zážitok. Poďakovanie za realizáciu a prípravu pekného letného podujatia patrí pplk. Jaroslavovi Valkovi, pplk. Milanovi Kuklišovi, plk. Miroslavovi Klimekovi s manželkou Ľudmilou, plk. Štefanovi Janglovi s manželkou Erikou, pplk. Ondrejovi Urbanovi, pplk. Bernardovi Rošteckému, Antonovi Rošteckému a tiež Ing. Jánovi Mišíkovi, PhD. a Ing. Antonovi Šiserovi, PhD. bývalými študentami Š. Jangla zo Žilinskej Univerzity a JUDr. Tomášovi  Martausovi z  AOS. UN VETERAN SLOVAKIA pokračuje naďalej vo svojom úsilí šíriť povedomie o mierových misiách slovenských ozbrojených síl ako dôležitej a pre mládež inšpirujúcej novodobej histórie. Ďakujeme  za podporu Ministerstvu obrany SR a veleniu Pozemných síl OSSR.