2021

Stretnutie s pápežom Františkom

Vojnoví veteráni mierových misií z o.z. UN VETERAN SLOVAKIA sa 15. septembra zúčastnili slávnostnej sv. omše v Šaštíne, ktorú celebroval jeho svätosť pápež František. Celonárodnej púte na slávnosť sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska sa zúčastnilo takmer päťdesiat tisíc veriacich. Za  o.z. UNVS sa púte a bohoslužby pri Národnej bazilike zúčastnili spolu s rodinami prezident združenia plk. Štefan Jangl, viceprezident plk. Miroslav Klimek a pplk. Bernard Roštecký. Vďaka za umožnenie našej účasti na výnimočnom podujatí patrí Mons. Františkovi Rábekovi – biskupovi ordinárovi Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorého vojnoví veteráni privítajú 25. októbra  v Seredi na oslavách Dňa OSN. Posolstvá, ktoré hlava katolíckej Cirkvi pápež František vyslovil pri rôznych príležitostiach počas návštevy Slovenska, sa dotýkajú aj našich vojakov, osobitne vojakov, ktorí slúžia v konfliktných oblastiach sveta v mierových misiách. Aj im boli adresované slová pomáhať blížnym, ktorí sú v núdzi a trpia vo vojnách a sú nútení opúšťať svoje domovy a svoju krajinu. V spoločných modlitbách veriacich počas omše v Šaštíne si pútnici vypočuli slová: „ Premieňaj srdcia kresťanov: nech s príťažlivou láskou pomáhajú ľuďom v núdzi, nech sú svedkami pravdy, nech pracujú v prospech spravodlivosti a nech sú tvorcami pokoja.“ Mierové posolstvo vyjadrené v tejto modlitbe vyjadril aj počas svojich dvoch návštev Balkánu. V roku 2014 v Albánsku sa dvojdňová návšteva tejto krajiny niesla v znamení podpory medzináboženskej spolupráce moslimov, pravoslávnych a katolíkov. Vyslal tým jasné posolstvo, aby sa už nikdy neopakoval krvavý konflikt, ktorý aj vďaka náboženským rozporom zapríčinil vojnu v bývalej Juhoslávii. Po druhýkrát sa v roku 2015 v Sarajeve – hlavnom meste Bosny a Hercegoviny, stretol s kňazmi a rehoľníkmi, politickou elitou či predstaviteľmi Pravoslávnej cirkvi, islamu i židovskej obce. V homílii pred vyše 60 000 veriacimi sa sústredil na tému vojny a mieru. Pripomenul Ježišove slová: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj“ (Mt 5,9). Naši slovenskí mierotvorcovia, príslušníci ozbrojených síl, už takmer tridsať rokov svojou službou napĺňajú tieto slová z Evanjelia.