2013

Strelecká súťaž

Strelecká súťaž pri príležitosti dňa príslušníkov mierových misií.

Občianske združenie UN Veteran Slovakia 15. júna 2013 organizovalo Streleckú súťaž pri príležitosti dňa príslušníkov mierových misií v areály strelnice Tomašikovo. Súťaž bola zorganizovaná v súčinnosti s Prezídiom Policajného zboru MV SR a ženijným práporom Pozemných síl OS SR. Hlavným rozhodcom súťaže bol mjr. Marián Školník z Prezídia Policajného zboru MV SR na palebnej čiare ho podporovali a na regulárnosť strelieb dohliadali inštruktori z MV SR. Strážna a zdravotná služba počas strelieb bola zabezpečená ženijným práporom zo Serede. Súťaže sa zúčastnili strelci z UN VETERAN SLOVAKIA, z Veterán motokáru, z klubu vojenských dôchodcov a zo ženijného práporu celkom súťažilo osem družstiev. Najlepšie sa umiestnilo družstvo zo ženijného práporu (prejavila sa tu profesionálna príprava), z jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Marián Augustín (bývalý príslušník ženijného práporu mierových síl OSN v misii UNPROFOR). Veľké uznanie si zaslúži aj stála strelecká vitalita pplk.v.v. Ivana Vtáka, ktorý sa aj v silnej streleckej konkurencie umiestnil na tretom mieste v streľbe jednotlivcov. Po ukončení strelieb príslušníci MV SR vykonali ukážky a nácviky streľby s ostatnými nesúťažiacimi tohto streleckého podujatia. Streleckú súťaž prišiel podporiť aj náčelník štábu ženijného práporu mjr. Slavomír Čmarada, starosta obce Palárikovo Dr. Bernard Roštecký s manželkou a pridelenec obrany Poľskej republiky plk. Krzysztof JOŃCA. Celé strelecké podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Počas celej súťaže bolo zabezpečené občerstvenie a po súťaži posedenie pri veteránskom guláši.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *