2023

Slávnostné otvorenie výstavy – Rytieri nebies 313. Československá peruť RAF.

Priateľské stretnutie

  Dňa 1. októbra sa uskutočnilo priateľské stretnutie predstaviteľov UN VETERAN SLOVAKIA s pánom Janom Kratochvílom a pani Sabinou Kratochvílovou, nominantmi Vojenského činu roka 2023, zriaďovateľmi a správcami Múzea českého, slovenského a rusínskeho exilu 20. storočia. Múzeum je zároveň i miestom expozície  RAF, teda československých vojakov a letcov vo Veľkej Británii, ktorí bojovali proti fašizmu počas 2. svetovej vojny. Múzeum vzniklo z iniciatívy manželov Kratochvílových a slávnostne bolo otvorené v roku 2008 a postupne doplňované o rôzne exponáty a artefakty dokumentujúce dejinné udalosti našich národov. V Brne sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy – Rytieri nebies 313. Československá peruť RAF. Výstava sa koná pod záštitou najvyšších predstaviteľov Českej a Slovenskej republiky, prezidenta ČR Petra Pavla a prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Záštitu nad podujatím rovnako prevzali aj náčelníci generálnych štábov Armády ČR gen. Karel Řehka a Ozbrojených síl SR gen. Daniel Zmeko. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnil aj hlavný veliteľ českej armády, prezident ČR Petr Pavel. Slovensko reprezentovali minister obrany SR Martin Sklenár, náčelník generálneho štábu gen. Daniel Zmeko, prezident UNVS plk. Štefan Jangl a člen výboru UNVS pplk. Bernard Roštecký s manželkami.

  Počas slávnostného popoludnia sa prítomným hosťom prihovoril minister obrany SR Martin Sklenár, ktorý pripomenul hrdinstvo a statočnosť slovenských a českých letcov v západnom odboji a ich odkaz pre budúce generácie. Prezident ČR Petr Pavel v nasledujúcej besede zasa zdôraznil, že pripomínanie si tradícií a uchovávanie spomienky na hrdinstvo a odvahu vojakov v boji proti fašizmu i účasť našich vojakov v súčasných mierových misiách, je jednou z najvýznamnejších hodnôt armády. Musíme si ich uchovávať a rozvíjať. Myslíme si, že najlepšie vyjadril i podstatu a smerovanie našej organizácie UN VETERAN SLOVAKIA. Snažíme sa o to našim pôsobením na verejnosti, pietnymi spomienkami i publikačnou činnosťou. Môžeme len veriť a dúfať, že sa toto naše úsilie stretne s pochopením na úrovni ministerstva obrany a generálneho štábu. Radi im v tomto úsilí presadzovania našej novodobej histórie slovenských ozbrojených a mierových síl, do povedomia súčasných profesionálnych vojakov i verejnosti, prispejeme našou aktívnou činnosťou.

   Počas stretnutia odovzdal prezident UNVS plk. Štefan Jangl kurátorovi  múzea  Janu Kratochvílovi našu knihu V službách MIERU i plaketu organizácie. Počas rozhovoru sme načrtli i ďalšie možnosti spolupráce a spoločných stretnutí. Či už na pôde mimoriadneho múzea v Brne, alebo na Slovensku.