2023

Priateľské stretnutie

Dňa 14. júna prijal v sídle Ordinariátu v Marianke ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov biskup Mons. František Rábek predstaviteľov UN VETERAN SLOVAKIA, prezidenta plk. Šefana Jangla, viceprezident plk. Miroslava Klimeka a člena výboru pplk. Bernarda Rošteckého. Išlo o plánované priateľské stretnutie s cieľom poďakovať otcovi biskupovi za podporu nášmu združeniu, ktorú nám on i členovia ordinariátu celoročne poskytujú na našich slávnostných, či pietnych podujatiach. Plk. Jangl a plk. Klimek informovali Mons. Rábeka o činnosti združenia i podujatiach, ktoré organizujeme nielen pre vojnových veteránov, ale i pre verejnosť so zameraním na mládež, školákov i študentov. Zároveň na stretnutí účastníci prerokovali ďalšie možnosti spolupráce a o.z. UNVS ponúklo i niekoľko možností ako pomôcť ordinariátu pri jeho činnosti v ozbrojených silách a aktivitách ktoré organizuje. Mons. Rábek hodnotil vzťahy i spoluprácu ako veľmi dôstojné a vzájomne prospešné. Zároveň ocenil prístup našej organizácie k duchovným otázkam, či už pri pietnej spomienke na obete havárie vojenského lietadla An 24 a uctenie si pamiatky plk. Štefana Ivana v Seredi, alebo účasti členov UNVS na podujatiach s duchovným zameraním. Privítal ponuku na pomoc z našej strany a navrhol, že by sme mohli spoločne viac zamerať našu pozornosť na starších vojnových veteránov, ktorí možno potrebujú pomoc v konkrétnych životných situáciách. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskej a srdečnej  atmosfére. Prezident UNVS plk. Jangl odovzdal Mons. Rábekovi knihu v Službách mieru, ktorá vyšla pri príležitosti  30. výročia vyslania prvej slovenskej jednotky do mierovej misie OSN a otec biskup zasa obdaroval delegáciu UNVS svojou reprezentatívnou knihou Súhvezdie Ducha. Stretnutie splnilo svoj cieľ a už onedlho sa vojnoví veteráni stretnú s účastníkmi letných táborov ordinariátu a pripravia pre deti program s rôznymi súťažami s brannou tématikou.