2022

30. výročie vzniku ZV SR, VČS Klubu ZV SR Pezinok

Dňa 24. júna 2022 sa uskutočnila VČS Klubu Pezinok v príjemnom prostredí Spoločenského domu obce Viničné, Cintorínska 13. Zároveň si pripomenuli 30. výročie vzniku ZV SR a členov klubu zoznámili s priebehom a výsledkami 10. snemu zväzu. Zablahoželali novému prezidentovi zväzu vojakov plk. v.v. Ing. Gabrielovi Merňákovi.

Hosťami boli JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, prednosta OÚ Pezinok, plk. Ing. Gustáv Tarcsi, PhD., riaditeľ VÚSZ MO SR,  plk. v.v. Ing.  Jozef Kavecký, prezident Českej a Slovenskej obce delostreleckej a  plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD., prezident OZ UN VETERAN SLOVAKIA.

Prezident OZ UN VETERAN SLOVAKIA, plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. odovzdal prezidentovi zväzu vojakov plk. v.v. Ing. Gabrielovi Merňákovi  PAMÄTNÚ PLAKETU UN VETERAN SLOVAKIA a zaželal mu veľa úspechov v novej funkcii.

Podľa Štatútu o udeľovaní vyznamenaní UN VETERAN SLOVAKIA prezident plk. v.v. Ing. Štefan Jangl, PhD. odovzdal RAD I. stupňa za zásluhy o budovanie mieru  plk. v.v. Ing. Milanovi Viglaskému.