2022

Rokovanie so zástupcami ZŠ Štefánika v Spišskej Belej

V stredu 23.11. 2022 sa konalo stretnutie UN VETERAN SLOVAKIA zastúpene pplk.v.v. Mgr. Ingrid Tomekovou, PhD.  a riaditeľom ZŠ, zástupkyňou školy a učiteľkami tamojšej školy. Predstavitelia  školy, uvítali našu ponuku urobiť program pre deti na budúci rok. Pre zabezpečenie možnosti realizácie našej aktivity sme túto zaradili do plánu spolupráce s OS SR na budúci rok. Po odsúhlasení tejto aktivity OS SR, by nasledovalo rokovanie so školou o spôsobe realizácie. Veríme, že sa nám táto aktivita podarí zrealizovať.