2023

Deň Ozbrojených síl SR 2023

23. septembra sa delegácia UN VETERAN SLOVAKIA zúčastnila osláv Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom a položením venca si uctila pamiatku bojov slovenských dobrovoľníkov z roku 1948. Delegáciu UN Veteran Slovakia tvorili prezident plk. v.v.Štefan Jangl, viceprezident plk.v.v. Miroslav Klimek a členovia výboru pplk. v.v.Ondrej Urban a pplk.v.v. Bernard Roštecký.