2021

Poďakovanie detí ku Dňu vojnových veteránov

Medzinárodný deň vojnových veteránov – Deň červených makov

Presne 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte bolo vo Francúzsku podpísané prímerie, ktoré ukončilo štyri roky trvajúcu prvú svetovú vojnu. Straty na ľudských životoch, ktoré si táto vojna vyžiadala, nemali dovtedy obdobu v celých ľudských dejinách. Preto si v tento deň pripomíname Medzinárodný deň vojnových veteránov. Vojenských hrdinov, ktorí padli vo vojne a bojovali za slobodu a mier.

História Od roku 1954 sa vo svete 11. november oficiálne pripomína ako Deň vojenských veteránov. V liturgickom kalendári na tento deň pripadá spomienka na Sv. Martina, biskupa, ktorý bol rímskym vojakom, ale namiesto vojenských zásluh ho viac poznáme ako svätca, ktorý sa podelil polovicou svojho plášťa so žobrákom.

Symbol červeného maku V roku 1920 prijali vojnoví veteráni symbol červeného maku ako symbol úcty vojnovým veteránom. Červený mak sa objavil v básni od kanadského lekára Johna McCrae s názvom „Na flámskych poliach“, v ktorej opísal bolesť, útrapy a smrť vojakov, ktorí padli vo vojne.

Na flámskych poliach

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.

Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do Vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú na poliach flámskych.“ (John Mcrea)

Pri tejto príležitosti sme si spoločne so žiakmi porozprávali o tejto významnej udalosti, vytvorili plagát a pohľadnice s divými makmi, ktoré sme poslali poštou aj súčasným hrdinom, ktorí si to zaslúžia! (pán Vladimír Strmeň – vojenský veterán a hrdina SNP, doc. Ing. Boris Ďurkech CSc. – prorektor pre vedu – Akadémia ozbrojených síl v Lipt. Mikuláši, Minister obrany SR – PhDr. Jaroslav Naď, PhD., Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – Ing. Pavol Sečkár, PhD., Prezident Únie vojnových veteránov SR – Ing. Pavel Marko,  Prezident UN Slovakia – Ing. Štefan Jangl ).

Ďakujeme! PhDr. P. Džerengová, Mgr. B. Gotzmannová, Mgr. K. Svitanová a žiaci 3. B a 4. A

Poďakovanie

Vážený pán prezident UN Veteran Slovakia, touto cestou Vás pozdravujeme.V dnešný deň sme vzdali úctu všetkým vojnovým veteránom a tým, ktorí sa stali hrdinami za mier a slobodu. 

Prostredníctvom pošty sme Vám zaslali pohľadnicu k 11. 11.2021.

Veríme, že ste ju už osobne obdržali. 

Posielame aj pár fotiek, spoločne sme vytvorili plagát k Medzinárodnému dňu veteránov a pohľadnice. 

Ďakujeme za Vašu prácu a za všetko, čo robíte pre naše Slovensko.

Prajeme hlavne veľa zdravia a úspechov!

S pozdravom 

PhDr. Petra Džerengová, Mgr. Beáta Gotzmannová, Mgr. K. Svitanová a žiaci 3. B a 4. A triedy, ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá