2021

77.výročie SNP v Trnave

Slovenské národné povstanie si v Trnave na spomienkovom pietnom akte pripomenuli aj vojnoví veteráni združení v UN-VETERAN SLOVAKIA. Veniec združenia pri pamätníku položili prezident UN-Veteran Slovakia plk.v.v.Štefan Jangl, členovia výkonného výboru pplk.v.v.Ľubomír Mičátek, pplk.v.v.Ondrej Urban a pplk. v.v.Bernard Roštecký. Mimoriadny význam povstania pripomenul plk.v.v.Jangl vo vyjadrení pre televízne vysielanie Trnava aj v súvislosti s pôsobením súčasných slovenských vojakov v mierových misiách OSN a misiách krízového manažmentu. Rovnako ako slovenskí povstalci, spolu so spolubojovníkmi z mnohých krajín Európy, bojovali za slobodu a demokraciu proti fašizmu, aj v dnešnej dobe vo svete svojou službou mieru bojujú proti zlu, ktoré prinášajú vojnové konflikty vo svete.

Pred pietnym aktom sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie vo Vojenskom archíve Trnava. Po prečítaní Rozkazu prezidentky Slovenskej republiky k 77. výročiu SNP zamestnancom archívu, prezident UNVS plk.v.v. Jangl odovzdal jeho riaditeľovi Jozefovi Petrášovi Rád UN VETERAN SLOVAKIA 1. stupňa. V príhovore vyzdvihol spoluprácu archívu s novodobými vojnovými veteránmi a podporu, ktorej sa im dostáva zo strany pracovníkov archívu a jeho riaditeľa. Zdôraznil tiež význam tejto inštitúcie pre zachovanie historických listín a dokumentov svedčiacich o mierovom úsilí slovenských vojakov vo svete v novodobých dejinách Slovenskej republiky.

Delegácia UN VETERAN SLOVAKIA sa po slávnostnom akte stretla v rozhovore s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom, ktorý sa zaujímal o činnosť veteránskeho združenia. V trnavskom mestskom múzeu sme sa potom zúčastnili premiéry filmu Posledný povstalec, ktorý podáva svedectvo o účasti trnavskej posádky v SNP. Jeho tvorcom je študent Univerzity sv. Cyrila a Metoda Ľuboš Balažovič.