2023

Modrá Smrekovica

 Ďalšiu kapitolu úspešnej dlhoročnej spolupráce s Ordinariátom ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR sme napísali v letnom detskom tábore ordinariátu, v rekreačnom zariadení ministerstva obrany na Smrekovici. Počas našej návštevy u Ordinára Mons. Františka Rábeka sme otcovi biskupovi ponúkli zorganizovanie Dňa mierových síl pre deti v letnom tábore. Ponuka bola prijatá a podarilo sa pripraviť a zrealizovať krásne dobrodružné podujatie v tábore na Smrekovici. Pre štyri desiatky detí sme pripravili krátku prednášku o mierových misiách slovenských ozbrojených síl v zahraničí, súťaže v streľbe zo vzduchových a airsoftových zbraní a všetky sme odmenili zlatými medailami a diplomami, nielen za úspešnú streľbu, ale najmä za elán a nadšenie, ktoré počas súťaží prejavili. Podujatie sa deťom páčilo a radosť prejavili v poďakovaní vojnovým veteránom a veľkým potleskom na  záver. Zásluhu na zorganizovaní  peknej akcie majú predovšetkým vedúci tábora dôstojný pán  kaplán mjr. ThDr. Slavko Gajan, PhD., jeho zástupca kaplán kpt. Mgr. Slavomír Krajňák, vedúci oddielov, animátori a celé osadenstvo tábora. Za UN VETERAN SLOVAKIA sa o úspešnú realizáciu podujatia zaslúžili plk. v.v. Štefan Jangl, plk. v.v. Miroslav Klimek, pplk. v.v. Ondrej Urban, pplk. v.v. Bernard Roštecký, Marie Roštecká, Bernard Roštecký jr. 15. júla možno vznikla nová tradícia, ktorá sa podobne ako v Ľubietovej bude rozvíjať i v nasledujúcich rokoch.