2022

Táborový deň Ľubietová 2022

Už desiatykrát sa uskutočnil Táborový deň pre deti a mládež v réžii o.z. UN VETERAN SLOVAKIA (UNVS) v povstaleckej obci Ľubietová. Podujatie si za tie roky získalo popularitu u detí a ich rodičov nielen v tejto krásnej obci so stáročnou baníckou tradíciou, ale aj v širšom okolí a dnes už prekračuje hranice regiónu. Každoročné stretnutia vojakov a vojnových veteránov mierových misií OSN s deťmi organizuje UNVS v spolupráci s obcou Ľubietová a o.z. Libetha. Plnú podporu podujatiu poskytujú Ministerstvo obrany i Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Tak ako pri každom projekte, ktorý dokáže osloviť verejnosť a je určený predovšetkým verejnosti, aj v tomto prípade všetko stojí a padá na zapálených ľuďoch zo spomínaných organizátorov a usporiadateľov. Nebolo by nikdy možné zorganizovať akciu takéhoto rozsahu bez zanieteného a šikovného starostu historickej baníckej obce Ľubietová Ing. Pavla Zajaca a jeho manželky pani Dagmar, ktorá je predsedníčkou združenia Libetha. Nebolo by to možné ani vtedy, ak by pri reálnom zabezpečení akcie od začiatku nestáli nadšení vojnoví veteráni mierových misií, dôstojníci Jaroslav Valko, Miroslav Klimek, Ľubomír Mičátek, Ondrej Urban, prezident UNVS Štefan Jangl, Jirko Kvasnička, neskôr Bernard Roštecký, Ingrid Karásková, Milan Kukliš a členovia a sympatizanti UNVS Marie Roštecká, Anton Roštecký, Tomáš Martaus, Anton Šiser, Ján Mišík. Určite, ide iba o jednu z aktivít združenia, ale mimoriadne významnú. Bývalí vojaci, ktorí videli v mierových operáciách pri riešení vojnových konfliktov utrpenie práve tých najmenších, cítili potrebu práve cez toto poznanie osloviť deti a mládež, ktorá v dnešných časoch možno intenzívnejšie vnímajú aj vojnu v susednej krajine, neďaleko hraníc Slovenska. Tento aspekt na úvod podujatia zdôraznili aj Generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov Martin Jakál i prezident UNVS plk. Štefan Jangl. Hostiteľ pán starosta Pavol Zajac poďakoval vojakom i veteránom za zorganizovanie peknej akcie a vyjadril presvedčenie, že tradícia bude pokračovať i do budúcnosti.

Pre deti organizátori pripravili množstvo súťaží, ktorých sa zúčastnilo spolu s rodičmi a blízkymi takmer dve stovky detí. Súťaže boli aj športové, branné i strelecké. Strieľali z air – softových zbraní, vzduchovky, vyskúšali si preteky vo vreci i branný pochod z tábora do obce, s odmínovacím zariadením hľadali kovové predmety, vyskúšali si vojenskú výstroj, vojenský potápačský úbor a zoznámili sa i s povstaleckou históriou kraja s chlapcami z Klubu vojenskej histórie Tyrnau-Trnavská posádka z Trnavy. Odmenou im boli diplomy, vojenské odznaky, pukance a cukrová vata i množstvo sladkých odmien. O všetky súťaže a atraktívne zážitky sa postarali vojaci zo ženijného pluku Sereď, Vojenská polícia, Regrutačné stredisko Banská Bystrica, Klub vojenskej histórie Tyrnau-Trnavská posádka z Trnavy a Dukla Banská Bystrica na čele s našou excelentnou športovkyňou, olympijskou víťazkou vo vodnom slalome Elenou Kaliskou z Dukly Banská Bystrica. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúci rok.